Til hovedinnhold
Norsk English

Martin Gilje Jaatun

Seniorforsker

Martin Gilje Jaatun er utdannet sivilingeniør fra NTH, og Dr.Philos. fra UiS. Han er ansatt som seniorforsker i SINTEF Digital i Trondheim, og hans forskningsinteresser omfatter programvaresikkerhet, sikkerhet i kritiske infrastrukturer og sikkerhet i nettskyen. Han er nestleder i Cloud Computing Association (cloudcom.org), professor II ved UiS, og er også en IEEE Cybersecurity Ambassador.

Utdanning

Dr.philos., Universitetet i Stavanger(2015)
Sivilingeniør, Norges Tekniske Høgskole (1992)

Kompetanse og fagområder

Programvaresikkerhet, sikkerhet i kritiske infrastrukturer (kraft, petroleum, vann, ...), sikkerhet i nettsky, personvern, kommunikasjonssikkerhet

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jaatun/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Martin-Jaatun

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7127-6694

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Strindvegen 4
Trondheim