Til hovedinnhold
Norsk English

Optimering av jernbanesystemer

Jernbanesystemer er store, komplekse og i stor grad sammenkoblede. På grunn av kompleksiteten, de høye kostnadene og den enorme innvirkningen de har på samfunnet, må systemene planlegges nøye. SINTEF har ekspertise på optimering av jernbanesystemer og har blant annet utviklet et automatisk verktøy for å styre togtrafikken effektivt.

Kontaktperson

Jernbanesystemene må planlegges nøye i hver fase; strategisk, taktisk og operasjonelt. Planlegging og drift av jernbanetransportsystemer er imidlertid ekstremt vanskelig. Dette skyldes den kombinatoriske kompleksiteten til de underliggende optimeringsproblemene, de tekniske forviklingene og den enorme størrelsen på problemene som oppstår.

Togbevegelser på et jernbanenett er regulert av de offisielle rutetabellene. SINTEF har utviklet et interaktivt verktøy, basert på matematisk optimering, for å lage rutetider for person- og godstog.

Det forekommer ganske ofte avvik fra den offisielle rutetabellen i togtrafikken, og dette krever rask omstilling og omdirigeringsbeslutninger for å gjenopprette til riktig status og hindre ytterligere forsinkelser.

Styring av togtrafikken, såkalt togekspedisjon, utføres vanligvis av opplært personell. SINTEF Optimering har utviklet et automatisk togekspedisjonsverktøy, som representerer det siste innen optimering for sanntids togtrafikkstyring. Hver gang statusen til nettverket endres, beregner programvaren best mulige ruter og tidsplaner for de kjørende togene for raskt å hente seg inn etter forsinkelser. Løsningen vises deretter for ekspeditørene på en skjerm som en tog-graf (standard grafisk fremstilling av en rutetabell).

SINTEF utviklet først togekspedisjonsverktøyet for ekspedisjonssentralen i Stavanger, hvor det ble satt i drift i 2014. For denne utviklingen mottok SINTEF prisen AIRO 2014 for "Best Application".

Senere ble systemet tilpasset for å sende tog på jernmalm-banen, fra Narvik i Nord-Norge til Kiruna i Sverige. En oppgradert versjon av verktøyet er for tiden (2022) tilgjengelig for togledere på Oslo sentralstasjon, hvor verktøyet tilbyr beslutningsstøtte for togledelse på enkeltlinjer og i stasjonsområdet.