Til hovedinnhold

Marine miljøundersøkelser

Marine miljøundersøkelser

Analyser av sjøvannsprøver er et viktig verktøy i overvåkingen av planktonforekomster langs norskekysten, og per i dag den raskeste måten å få svar på hvilke arter og hvilke mengder som er tilstede i sjøen.

Mer informasjon og øvrige kontaktpersoner:

Seniorforsker
911 59 853