Til hovedinnhold
Norsk English

Marine miljøundersøkelser

Analyser av sjøvannsprøver er et viktig verktøy i overvåkingen av planktonforekomster langs norskekysten, og per i dag den raskeste måten å få svar på hvilke arter og hvilke mengder som er tilstede i sjøen.

Mer informasjon og øvrige kontaktpersoner: