Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringsdata

Med erfaringsdata menes all informasjon og kunnskap om historiske hendelser og prosesser innen industriell virksomhet som kan beskrives ved hjelp av data, strukturert informasjon og/eller kvalitative beskrivelser.

Kontaktperson

Et av hovedprosjektene på dette området er OREDA-prosjektet ("Offshore Reliability Data"), som har pågått kontinuerlig siden tidlig på 80-tallet. Dette prosjektet omfatter datainnsamling og analyse av en omfattende mengde data om utstyrsfeil for offshore utstyr, både over og under vann (subsea). Videre har SINTEF utført datainnsamlingsprosjekter for anvendelse mot helikoptre, olje/gass-utblåsinger (blowouts), nedhulls sikkerhets-ventiler, brønnkompletteringsutstyr m.m. Nyere prosjekter inkluderer metoder for gjenfinning av informasjon, som "Data Mining" og "Case Based Reasoning".

Dette omfatter innsamling, analyse og anvendelse av erfaringsdata som for eksempel:

  • Behovsanalyse for erfaringsdata (type informasjon/data, innsamlings- og analyse-metoder, anvendelse)
  • Spesifikasjon av anbefalt data (type, format, populasjon, fordeling)
  • Verktøy/metoder for datainnsamling (manuelle, automatiserte)
  • Prosjektledelse for datainnsamlings-prosjekter (planlegging, organisering, utførelse, kvalitetskontroll)
  • Analysemetoder og 'verktøy' (statistiske analyser, årsaks-analyser, 'Data Mining')
  • Anvendelse av innsamlet erfaring og informasjon (beslutnings-støtte, benchmarking, kost-nytte)

Fagmiljø

Utforsk fagområdene