Til hovedinnhold
Norsk English

Secure safety – helhetlig sikkerhet i kritisk infrastruktur

Industrielle IKT-systemer (OT-systemer, kontrollsystemer og sikkerhetssystemer) i kritisk infrastruktur må ha høy pålitelighet.

Kontaktperson

Digitalisering vil, gjennom bedre tilgang på og mer effektiv bruk av sanntids og historiske data, kunne bidra til bedre pålitelighetsstyring. Samtidig vil skybaserte løsninger føre til at industrielle IKT-systemer er sårbare og attraktive mål for cyber-angrep. Vi utvikler metoder og datahåndbøker for pålitelighetsstyring med vekt på å forene funksjonell sikkerhet og cybersikkerhet ved design og drift av industrielle IKT-systemer i tett samarbeid med industrien. Vi har lang erfaring med anvendt forskning og rådgivning innen både petroleum, vann/avløp og energi.