Til hovedinnhold
Norsk English

Sammensatte trusler

En av våre styrker er vår tverrfaglige sammensetning med både ingeniører og samfunnsvitere. Gjennom sikkerhetsforskning bidrar vi til forståelse og evaluering av risiko, sårbarheter og komplekse trusler. I samarbeid med våre kunder, både offentlige og private aktører, utvikler vi verktøy og metoder for komplekse risikovurderinger, samt teoriutvikling.

Kontaktperson

Vi har kompetanse på resiliens – både teoretisk kunnskap, operasjonalisering av begrepet for bruk i treningssammenheng og for utvikling av indikatorbaserte metoder. Andre kompetanseområder er rammebetingelser for sikkerhet, HFC, mennesker og organisasjoners interaksjon med autonome systemer, endringsledelse, sikkerhetsledelse, "sensemaking", beslutningsstøtte, sikkerhet innenfor bygg og anleggsbransjen og HMS.

Vi forsker på ulike typer samarbeid – hvordan frivillige effektivt kan være en ressurs for myndighetene i håndtering av omfattende kriser, samt sivilt-militært samarbeid.  Digitale sårbarheter, cyber resilience, falske nyheter og informasjonspåvirkning på nett -  både ifbm politiske valg og nasjonale krisetider, er andre forskningsområder vi jobber med.

Utforsk fagområdene