Til hovedinnhold

Slam som en ressurs

Slam som en ressurs

Slam fra oppdrettsnæringen sees ofte på som et problem, men i fremtiden kan det bli en viktig ressurs.
  • Dyrking av børstemark
  • Biokraftprosjektet
Forskningsleder
915 77 232