Til hovedinnhold
Norsk English

Fluidkjemi

For å øke kunnskapsnivået innen flerfasestrømning, olje-vann separasjon, økt oljeutvinning (EOR), forvitring, nedbrytning og miljøeffekter av olje, er det påkrevd å forstå forholdet mellom kjemisk sammensetning og fysiske egenskaper til oljene kjemiske sammensetningen av et fluid, og fysikalske egenskaper under ulike forhold.

Kontaktperson

Med kompetanse innen kjemi, termodynamikk, avansert kjemisk analyse og multivariat statistisk analyse, framskaffer SINTEF ny kunnskap som muliggjør utvikling av metoder for prediksjon av væskeegenskaper og oppførsel under ulike forhold, fra reservoar til skjebnen i marint miljø.

Innen dette forskningsområdet ligger ekspertisen og kompetansen til SINTEF Materialer og kjemi innenfor:

  • Flerfasestrømning
  • State of the art analytisk kjemi Massespektrometri og NMR spektroskopi
  • Spinning-Drop tensiometer
  • Analysesystemer for dråpedannelse
  • EDM/ODM modul (Ekspanderende/Oscillerende dråpe methoder) for rheologiske eksperimenter på grenseflater
  • Multivariat analyse og avansert data mining / programmering koblet til et høyt kunnskapsnivå om oljer.

 

Utforsk fagområdene