Til hovedinnhold
Norsk English

Kildebergartsmodellering

Forståelse av romlig utbredelse og endringer i mengden av (TOC) og kvaliten til (HI) organisk materiale i kildebergarter er kritisk for bassengmodelleringstudier.

Kontaktperson

Vi bruker SINTEFs "Organic Facies Modelling" verktøy OF-Mod til å rekonstruere de opprinnelige egenskapene til kildebergarter.

Utforsk fagområdene

OF-Mod - Organic Facies Model

OF-Mod - Organic Facies Model

Start:
End:

A new development phase for OF-Mod has now started. OF-Mod (Organic Facies Model) simulates the deposition and burial of organic carbon in the marine environment in 3D. The simulation results can be used to predict the spatial and temporal occurrence...