Til hovedinnhold

Kildebergartsmodellering

Kildebergartsmodellering

Forståelse av romlig utbredelse og endringer i mengden av (TOC) og kvaliten til (HI) organisk materiale i kildebergarter er kritisk for bassengmodelleringstudier.

Vi bruker SINTEFs "Organic Facies Modelling" verktøy OF-Mod til å rekonstruere de opprinnelige egenskapene til kildebergarter.

Forsker
982 86 637
Start: 01.09.2010
Slutt: 31.08.2013

A new development phase for OF-Mod has now started. OF-Mod (Organic Facies Model) simulates the deposition and burial of organic carbon in the marine environment in 3D. The simulation results can be used to predict the spatial and temporal occurrence of source rocks.