Til hovedinnhold
Norsk English

Oljevern

Utilsiktede oljeutslipp skjer og trenger rask og adekvat respons for å redusere de miljømessige konsekvensene. SINTEF har utviklet løsningsorientert kompetanse innen oljevernberedskap som er nasjonalt og internasjonalt etterspurt.

En god forståelse av de fysiske og kjemiske egenskapene til oljene, skjebne og oppførsel ved utslipp til sjø og effektiviteten av ulike respons alternativer er avgjørende for en god oljevernberedskap. Oppførselen til oljer på sjøen avhenger av rådende naturgitte forhold (f.eks. temperatur, sjø-tilstand, utslipps-forhold) og den fysikalsk-kjemiske sammensetning av oljen.

Vi er en av verdens største uavhengige forskningsorganisasjoner innenfor oljevern og tilbyr ekspertise på mange områder, blant annet:

 • Studier av oljens forvitring (lab/basseng/feltforsøk)
 • Karakterisering av oljeflak
 • Oljesøl identifikasjon – "fingerprinting"
 • Oljefilmtykkelse (oil appearance code)
 • Oljevernteknologi:
  • Bruk av dispergeringsmiddel i oljevernberedskapen
  • Mekanisk oppsamling
  • In-situ brenning
  • Tiltak på strand, opprensing – bioremediering
 • Overflatekjemi
 • Fluidkjemi
 • Oljevernberedskapsanalyser – NEBA (Net Environmental Benefit Analyses)
 • Oljevernberedskap i arktiske områder
 • Undervanns og dypvanns utslipp