Til hovedinnhold

Masseprodusert skreddersøm

Masseprodusert skreddersøm

Med masseprodusert skreddersøm (MSS) er målet å gi alle kunder akkurat det de vil ha! Bedriften skal profittere på at hver kunde har ulike behov, og at alle blir mest fornøyde med sin egen design. Et kundetilpasset produkt tåler litt høyere pris enn et standardprodukt!

Løsningsrommet er det bedriften har å tilby som masseprodusert skreddersøm. Alle produkter, farger, funksjoner, tjenester og opplevelser. Løsningsrommet er hele tiden under utvikling, nye ideer kommer til som resultat av kontinuerlig -utvikling og -forbedring. Det vil også endres som følge av innspill fra kundene. 

Valgnavigasjon er å støtte kundene i prosessen med å komme frem til sine favorittløsninger, uten at det blir for komplekst eller overveldende. Kundene skal selv klare å komme frem til sitt produkt, og like prosessen frem til det! Typisk gjøres dette i dag med brukervennlige produktkonfiguratorer. Da unngår bedriften lange samtaler med kunden mens hun tar beslutning. Resultatet av god valgnavigasjon skal være en entydig bestilling, klar for rask produksjon! 

Robuste prosesser og visualisering for å oppnå fleksibilitet og engasjerte ansatte. Nye teknologier gjør det lettere å kommunisere med kunder og å produsere forskjellige produkter. Robust prosessdesign omfatter muligheten til å gjenbruke eller kombinere eksisterende organisatoriske- og verdikjede- ressurser for å oppfylle en strøm av differensierte kundebehov. Det kan oppnås ved fleksibel automatisering, prosessmodularitet og adaptiv menneskelig kapital. 

Integrated value creation er en av måtene å jobbe på i fremtiden, hvor kundenes gode ideer kommer frem og kan bli med i fremtidige utviklingsprosjekt. Kundene har ofte flere og andre ideer enn bedriftene selv har. Få alle med på laget i utvikling av fremtiden! 

SINTEF Teknologiledelse har det fremste fagmiljøet på området i Norge, og har vært aktiv i oppbyggingen av Norwegian Mass Customization Cluster, en bedriftsklynge bestående av 10 gode produsenter på Røros. Noen av Europas beste bedrifter ligger i Norge, og flere av dem evner å la kundene spesifisere sitt produkt. Det oppfordres til å komme på besøk til klyngens bedrifter for å se MSS i praksis og ta det i selvsyn. Dere kan også ta kontakt med SINTEF for diskusjoner om mulighetene for egen bedrift.  

Eksempelprosjekter: CustomR, ARMS, Empower, Scandinavian Heartland, Benefit

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Seniorforsker
930 86 685

Eksempelprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1374538/

As mass customization is becoming a more widely adopted business strategy, not only large companies but also SMEs are beginning to adopt mass customization. Previous research suggests that in order to become a successful mass customizer, companies must hold three fundamental capabilities: solution...

Forfattere Kjeld Nielsen Thomas D. Brunoe Lars Skjelstad Maria Kristina Kollberg Thomassen
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1085444/

Norwegian leisure boat manufacturers have experienced a transition from large to small production series during the last years following a general decline in demand. They are forced to transform large-scale operations into handling small volumes of highly customized products while maintaining the...

År 2014
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel