Til hovedinnhold

Utbyggingsplanlegging av kraftsystemet

Utbyggingsplanlegging av kraftsystemet

SINTEF har utviklet en versjon av Samkjøringsmodellen med utbyggingsplanlegging. Modellen beregner hvilke teknologier det er lønnsomt å investere i, hvor mye en bør investere og hvor i Norge, Norden eller Europa det lønner seg å bygge ut.

Investeringer og utrangering kan vurderes for følgende teknologier: termisk kraftproduksjon, vindkraft, annen fornybar kraft og overføringslinjer. Vi kan tilby programmer til alle som har behov for å planlegge eller analysere utviklingen av kraftsystemet.

Vi arbeider inne disse områdene:

  • Fremtidig kraftsystem
  • Optimalisering og markedssimulering

Typiske oppdrag for oss er:

  • Videreutvikling av programvare
  • Framtidsscenario for utvikling og drift av kraftsystemet

Hvorfor velge SINTEF?
Samkjøringsmodellen er en modell for det Nordiske og Europeiske kraftmarkedet. Den brukes ofte i prosjekter som omhandler fremtidsscenario, og er velegnet når en skal undersøke utbyggingsplanlegging basert på lønnsomhet. Modellen er operativ og brukes blant annet hos aktører som Statkraft, Statnett og NVE. Utbyggingsplanleggingen er brukt i flere norske og internasjonale forskningsprosjekter.

Hvem gjør vi dette for?

  • NVE
  • Vattenfall
  • Energi Nett DK
  • Fingrid
  • Norges forskningsråd
  • Nordisk Energiforskning

Les mere:
Transmission expansion planning in Northern Europe in 2030-Methodology and analyses 
Energy Policy, Vol 61, 125 – 139.
Jaehnert, S., Wolfgang, O., Farahmand, H., Völler, S., Huertas-Hernando, D. (2013), 

Forsker
924 68 187

Prosjekt og programvare