Til hovedinnhold

Systemanalyse - utbygging og drift

Systemanalyse - utbygging og drift

SINTEF har over 30 års erfaring knyttet til planlegging og drift av hydrotermiske kraftsystemer. SINTEF utvikler datamodeller som kan benyttes til denne typen analyser og vi kan utføre analyser for aktører i markedet.

Våre driftsplanleggingsmodeller benyttes av mange av kraftprodusentene i Norden, samt systemoperatører myndigheter og konsulentselskap.Samkjøringsmodellen og Vansimtap benyttes til langtidsplanlegging og sesongplanlegging mens SHOP benyttes til korttidsplanlegging. Modellene er i kontinuerlig utvikling både med hensyn på metodikk og funksjonalitet.

928 90 463