Til hovedinnhold
Norsk English

Oxy-fuel forbrenning

Det er mange gode grunner til å bruke ren oksygen i en forbrenningsprosess. Oksygen kan brukes i tillegg til luft, såkalt oxygen enriched combustion, eller kan erstatte helt lufta, såkalt oxy-fuel.

Kontaktperson

For en industriell prosess er fordelene økt varmestråling, mindre gassvolum, lav NOx, høyere temperatur og økt prosessvirkningsgrad. Oxy-fuel forbrenning er også en av de beste teknologiene for kraft- og industrielle-prosesser med CO2 fangst (CCS).

Hvorfor velge SINTEF?
På SINTEF har vi mer enn 15 år erfaring ved å studere både fundamental og anvendte oxy-fuel applikasjoner til for eksempel gassturbin. Vi har bygd kompetanse og infrastruktur for å prøve teknologien på en industri relevant skala. Blant annet en unik trykksatt forbrenningsrigg på 10 bar (HIPROX facility, part of ECCSEL) og et anlegg for demonstrasjon av oxyfuel kraftsyklus basert på en kommersiell gassturbin (DEMOXYT facility, part of ECCSEL). En annen lovende teknologi for CCS faller innen oxyfuel forbrenning er Chemical Looping Combustion (CLC).

Typiske prosjekter for oss er:

  • Utvikling av nye konsepter og prototyper for industri
  • Vurdering av implementering av oxy-fuel forbrenning som retrofit eller nytt anlegg

Metodene vi bruker er:

  • Oxy-fuel dedikerte eksperimentelle anlegg, fra laboratorium til forbrenningsenheter i pilotskala (flere-kW opp til 10 bar trykk), med avansert målingskapasitet (FTIR, GC, laserdiagnostikk) – (del av ECCSEL RI)
  • Høyt ekspertisenivå i både selvutviklet, open-source og kommersielle CFD-koder og forbrenningskinetikk

Relevante prosjekt:

  • HIPROX (high pressure combustion facility)
  • OXYFUN (fundamental oxy-gas turbine)
  • CAPEWASTE (oxy-fuel Waste-to-Energy plant)
  • OXYGT (oxy-fuel gas turbine combustion)
  • CEMCAP (oxy-fuel cement burner development)
  • MOCCA (oxy-coal flameless combustion)

 

Utforsk fagområdene