Til hovedinnhold

Miljøvirkninger av fornybar energi

Miljøvirkninger av fornybar energi

Vannkraft har betydd mye for norsk industri og Norges velferdsutvikling. Fra vannkraftens inntog frem til i dag har det vært en betydelig utvikling i analyser av konsekvensene av vannkraftutbygging. SINTEF har i flere tiår deltatt i denne utviklingen gjennom forskning og søker stadig svar på nye utfordringer i forbindelse med vannkraftutbygging og – opprusting. SINTEF ser også på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft.

SINTEF har siden 2007 ledet forskningssenteret CEDREN i tett samarbeid med NINA og NTNU som partnere og med store deler av norsk kraftindustri som bidragsytere. Senteret jobber med et bredt felt av forskning innenfor miljøvennlig design av fornybar energi.

Les mer

Seniorforsker
982 30 502