Til hovedinnhold

Miljødesign av vannkraft

Miljødesign av vannkraft

Miljødesign av vannkraft innebærer at det tas hensyn til naturen samtidig som kraftproduksjon gjennomføres. Naturhensyn og kraftproduksjon kan sameksistere ved bruk av riktige metoder for planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Vannkraft har betydd mye for norsk industri og Norges velferdsutvikling. Fra vannkraftens inntog frem til i dag har det vært en betydelig utvikling i analyser av konsekvensene av vannkraftutbygging. 

SINTEF har i flere tiår deltatt i denne utviklingen gjennom forskning og søker stadig svar på nye utfordringer i forbindelse med vannkraftutbygging og – opprusting. SINTEF ser også på koblingen av vannkraftproduksjon inn mot andre fornybare energikilder som solkraft og vindkraft, blant annet gjennom balansekraft på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vi arbeider inne disse områdene:

 • Vassdragshydrologi (lokalt tilpasset)
 • Generell hydrologi (for alle typer fornybarproduksjon)
 • Modellering av vassdrag (elv og magasin)
 • Optimalisering av vannkraftproduksjon
 • Vanntemperatur i magasin og elv
 • Fysiske prosesser i vannmagasin
 • Balansekraft og virkninger lokalt
 • Effektkjøring og stranding av fisk

Typiske oppdrag for oss er:

 • Store forskningsprosjekt med kort- og langsiktig forskning på miljøaspekter ved vannkraftproduksjon
 • Mindre oppdragsprosjekt for lokalt tilpassede løsninger for miljødesign
 • Internasjonale prosjekt for miljøbasert vannføring i utfordrende klimasoner
 • Magasinsimuleringer for blant annet vanntemperaturanalyser i nedstrøms elv
 • Alternative løsninger for bærekraftig vannkraftproduksjon gjennom prognoser for både hydrologi og kraftmarked
 • Klimatilpassede miljøtiltak i regulerte vassdrag i Norge og internasjonalt

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har siden 2007 ledet forskningssenteret CEDREN i tett samarbeid med NINA og NTNU som partnere og med store deler av norsk kraftindustri som bidragsytere. Senteret jobber med et bredt felt av forskning innenfor miljøvennlig design av fornybar energi.

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk vannkraftbransje
 • Internasjonal vannkraftbransje
 • Vassdragsforvaltning
 • Energiforvaltning
 • EU
Seniorforsker
982 30 502