Til hovedinnhold

Innemiljø/Inneklima

Innemiljø/Inneklima

Et godt inneklima i boliger, skoler og på arbeidsplasser er grunnlaget for helse, trivsel og høy produktivitet. Vår kompetanse er å utvikle pålitelige og rimelige løsninger som kan redusere kostnader til drift og investeringer samtidig som et godt inneklima ivaretas.

Dårlig inneklima er beregnet til å koste det norske samfunnet mellom 8 til 12 milliarder kroner årlig. I tillegg kommer tapte inntekter på grunn av redusert produktivitet.I et moderne yrkesbygg står de tekniske installasjonene for om lag 50 prosent av kostnadene, hvorav ventilasjon utgjør en vesentlig del. Halvparten av energien i Norge brukes i bygninger.

Forskningsleder
920 98 560