Til hovedinnhold

Hydrotermiske energisystem

Hydrotermiske energisystem

Med hydrotermisk energisystem menes her kompetanse om og datamodeller som brukes for å analysere slike typer kraftsystemer.

Modellene brukes til ulike typer analyser:

 • Prisprognosering
 • Produksjonsplanlegging
 • Investeringsanalyser (nett og produksjon)
 • Analyser av påliteligheten til systemet
 • Ulike typer konsekvensanalyser

SINTEF driver forskning, utvikling og selger datamodeller som kan benyttes til denne typen analyser og vi kan utføre spesielle analyser for aktører i markedet. Modellene brukes typisk til analyser fra noen uker til mange år frem i tid.

SINTEFs kompetanse innenfor dette området er utviklet gjennom mange år og består av:

 • Optimalisering og spesielt stokastisk dynamisk optimalisering
 • Økonomi
 • Statistikk
 • Programmering
 • Teknisk forståelse av elkraftsystemet (produksjon, transmisjon og forbruk)
 • Anvendelse av programvaren

Typiske oppdrag for oss er:
SINTEF driver FoU knyttet til modeller som benyttes til å analysere hydrotermiske kraftsystemer.

I FoU delen arbeider vi hovedsak med å utvikle, implementere og teste nye metoder/algoritmer som kan regne på det det hydrotermiske kraftsystemet på en bedre måte enn man kan gjøre med dagens regnemetoder. SINTEF utfører også mer konsulentpregende oppdrag hvor hjelper brukere å utnytte våre modeller bedre eller andre prosjekter hvor anvender får kompetanse om hydrotermiske kraftsystemer.

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har over 40 års erfaring knyttet til planlegging og drift av hydrotermiske kraftsystemer SINTEF kompetanse er spesielt knyttet til modellering av komplekse vannkraftsystemer i slike modeller. På grunn av vannkraftens kompleksitet vil den normalt være representert på en svært forenklet måte i slike modeller. I SINTEFs modeller inkluderer vi alle relevante fysiske detaljer i produksjonssystem og transmisjon.

SINTEF driver FoU sammen med brukerne av modellene. Dette gir en utvikling som er godt tilpasset behovene i markedet.

Hvem gjør vi dette for?

 • Vannkraftprodusenter
 • TSO'er
 • Regulatorer
 • Konsulenter/Markedsanalytikere

Prosjekter/programvare:

Sjefforsker
930 86 693