Til hovedinnhold

Hydrologi og tilsigsmodellering

Hydrologi og tilsigsmodellering

Vannkraft spiller en viktig rolle i fornybar energi, både ved selv å være fornybar, og ved å muliggjøre regulering når vind- og solkraft varierer med været.

Norge er selvforsynt med elektrisk kraft, og har store magasinreserver som kan brukes aktivt på kort sikt uten å ødelegge langtidslagringen. Norge kan derfor bli en stor leverandør av balansetjenester til et nordeuropeisk kraftnett med stigende innslag av vind- og solkraft. Dette har konsekvenser både for de elvene som berøres, og for de analysene som ligger bak disponering av vannressursene.

968 75 157