Til hovedinnhold

Energimarkeder

Energimarkeder

Kraftsystemer og kraftmarkeder på kontinentet er i rask utvikling. Nordiske markedsaktører og systemoperatører står ovenfor viktige investeringsbeslutninger i forbindelse med muligheter for økt fleksibilitet i produksjonssystemet (effektutvidelser og pumping) og flere kabler mot Europa.

Den iboende fleksibiliteten i vannkraften gir muligheter for effektiv balansering av uregulerbar produksjon. Ved utnyttelse av denne fleksibiliteten kan vannkraftprodusenter optimalisere fordeling av tilgjengelig kapasitet til de forskjellige markeder for kraft. Således kan verdien av fleksibel vannkraft økes ved deltagelse i flere markeder. Viktigheten av de forskjellige typer kapasitets- og energiprodukter i markedet kan endre seg betydelig i forhold til dagens situasjon i Norden. I dag er spotmarkedet med én dags horisont det viktigste markedet for produsenter. Men vannkraftens fleksibilitet gir muligheter for aktiv deltagelse også i balansemarkeder.

SINTEF Energi har flere ulike planleggingsmodeller som er godt egnet for forskjellige typer analyser og beslutningsstøtte. Modellene har vært i utstrakt bruk i det nordiske markedet over lang tid, og baseres på en fysisk beskrivelse av produksjon, transmisjonsnett og forbruk. Modellene er under kontinuerlig utvikling for å tilpasse seg fremtidens kraftmarked.

Vi arbeider inne disse områdene:

  • Fundamentale markedsmodeller
  • Prinsipper for markedskobling
  • Marked for elsertifikater
  • Driftsplanlegging av vannkraft med deltakelse i flere markeder

Typiske oppdrag for oss er:

  • Forskningsbasert utvikling og vedlikehold av planleggingsmodeller
  • Kvantitative analyser av kraftsystemet

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har en særlig spisskompetanse på modellering av vannkraft, noe som også gjenspeiles i modellporteføljen.

Hvem gjør vi dette for?

  • Vannkraftprodusenter
  • Systemoperatører, regulator, og offentlige aktører

Prosjekt/Programvare:

Seniorforsker
472 78 968