Til hovedinnhold
Norsk English

Elektrisk energiomforming

Elektrisk energiomforming kan defineres som omforming av et sett av verdier av strøm, spenning og frekvens til et annet sett av slike verdier. Transformatoren er et slikt apparat for energiomforming.

Kontaktperson

Transformatoren benyttes til å omforme vekselspenning fra en verdi på en inngang til en annen verdi på en utgang. Den kan kun omforme vekselstrøm og frekvensen er den samme på inngang og utgang. Karakteristisk for all energiomforming er at effekten teoretisk sett ikke påvirkes av omformingen. I praksis medfører imidlertid all energiomforming varmetap. For transformatoren betyr dette at spenning ganger strøm på utgangen, er lik spenning ganger strøm på inngangen, fratrukket varmetap.Elektrisk energiomforming hvor det også er behov for å omforme frekvens, foregår i dag ved hjelp av moderne kraftelektronikk. Den sentrale komponenten i en kraftelektronisk omformer er krafthalvlederen.