Til hovedinnhold
Norsk English

Anvendt økologi

Bærekraftig høsting og oppdrett på naturens premisser samt miljøeffekter av menneskelig aktivitet i kystområdene. Forskningsområdene er Integrert havbruk (Integrert mulitrofisk akvakultur -IMTA), industriell taredyrking samt planktonøkologi og biologisk varsling.

  • Taredyrking
  • Sporeproduksjon
  • Dyrking i sjø
  • Analyser av planktonprøver
  • Marine miljøundersøkelser
  • Konsekvensutredninger

Lenker