Til hovedinnhold
Norsk English

Siste nytt fra SINTEF: Arkiv 2021

Unngå byggskader på glasstak

Unngå byggskader på glasstak

For å redusere sannsynligheten for byggskader knyttet til glasstak kan det lønne seg å være oppmerksom på noen viktige punkter under prosjektering, montering og i driftsfasen.

Slik påvirket pandemien sjømatnæringen

Slik påvirket pandemien sjømatnæringen

Da samfunnet stengte ned fikk det store konsekvenser for de fleste næringer. Matmarkedene, hvor fisk og sjømat spiller en betydelig rolle, ble sterkt påvirket. Sjømatnæringen ble definert som en samfunnskritisk funksjon, og samtidig endret...

Fleksibilitet som alternativ til nettinvestering

Fleksibilitet som alternativ til nettinvestering

I dag mangler nettselskaper, nasjonalt og internasjonalt, støttesystem for å vurdere den beste anvendelsen av fleksibilitet i kraftsystemet. Nå skal nettselskaper, teknologileverandører og forskere utvikle en programvare for å løse denne utfordringen...

H2nærnode - et hydrogenknutepunkt i Bodø

H2nærnode - et hydrogenknutepunkt i Bodø

GreenH, Norconsult og SINTEF er tildelt Pilot-E midler for å utvikle hydrogenknutepunkt og ta i bruk sidestrømmer fra produksjonen slik at lønnsomheten i hydrogenfremstilling forbedres. Prosjektet skal gjennomføres i Bodø hvor mange potensielle...

Fremtidens skipsfart kan løse verdens transportutfordringer

Fremtidens skipsfart kan løse verdens transportutfordringer

Butikker verden over sliter med forsinkelser av varer som skulle vært ute til kundene, men som i stedet står "fanget" i en logistikkfloke på havet. Det kan selvkjørende skip og mer automatiserte havner endre på i årene som kommer.

Millionstøtte til ny type kreftforskning

Millionstøtte til ny type kreftforskning

Er du kreftoverlevende vil tilbudet du mottar være avhengig av hvor du bor. Nå skal forskere se på hvordan de kan sikre alle like godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger.

EU: Vi skal være banebryteren for hydrogen

EU: Vi skal være banebryteren for hydrogen

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen lanserte Clean Hydrogen Partnership under EUs Hydrogen Week nylig. Den felles forsknings- og innovasjonsplattformen vil finansiere prosjekter på til sammen minst to milliarder euro.

Europeisk batteriveikart med tydelig norsk avtrykk

Europeisk batteriveikart med tydelig norsk avtrykk

Veikartet foreslår ulike typer forskning som må til slik at vi kan endre måten vi  utvikler og designer batterier på. Målet er å øke både ytelse og holdbarhet, men også se på sikkerhet, bærekraft og å gjøre batteriene billigere.

Kraftkaos fordi det grønne skiftet er i puberteten

Kraftkaos fordi det grønne skiftet er i puberteten

Når vi i disse dager diskuterer strømpris og kraftkabler, må vi huske at vi står oppe i en grønn omstilling som det vil ta flere tiår å fullføre. Derfor må vi tåle noen uheldige effekter på kort sikt.

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

SINTEF Ocean sin årlige konferanse for oppdrettsnæringen, TEKMAR, inneholdt to dager med faglig påfyll og tankevekkende innlegg. Årets tema var "lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver...

Vil bygge norsk vinnerlag sammen

Vil bygge norsk vinnerlag sammen

Norske industribedrifter, forskningsorganisasjoner, akademia og myndigheter må samarbeide og skape allianser i Europa for å lykkes med den grønne og digitale omstillingen.

PTG slutter seg til Snow for the Future

PTG slutter seg til Snow for the Future

Norsk leverandør av bærekraftige temperaur- og energiløsninger PTG slutter seg til forskningsprosjektet Snow for the Future. Dette er prosjektets første industripartner.

Norsk takskifer kan snart CE-merkes

Norsk takskifer kan snart CE-merkes

Etter mange års samarbeid mellom SINTEF og byggenæringen, ser det endelig ut til at vi snart er i mål med en sertifiseringsordning for takskifer.

­Hvordan bygge sterke team inn mot Horisont Europa

­Hvordan bygge sterke team inn mot Horisont Europa

EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er døråpnere til nye markeder og finansieringskilde til grønn og digital omstilling. NTNU og SINTEF mobiliserer nå næringslivet for mer samarbeid inn mot EU.

Nye senter skal løse store fremtidsutfordringer

Nye senter skal løse store fremtidsutfordringer

Nå får tre forskningsrområder drahjelp og status som Gemini-senter. I senterne skal de samarbeide om forskning på utslippsfri luftfart, helseutfordringer i en ny klimahverdag og framtidas veitransport.

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Trondheimsfjorden har fått et flytende havlaboratorium

Et flytende laboratorium bestående av to selvdrevne forskningsbøyer skal undersøke livet i Trondheimsfjorden og teste ut ny havforskningsteknologi. Utstyret forsyner seg selv med strøm, og krever ingen fast bemanning.

SINTEF Digitals tilgjengelige masteroppgaver

SINTEF Digitals tilgjengelige masteroppgaver

En viktig del av rekrutteringen til SINTEF skjer gjennom innledende samarbeid med studenter gjennom masteroppgaver. Nå kan du få oversikt over alle tilgjengelige masteroppgaver i SINTEF Digital på en egen side.

Statsbesøk på SeaLab

Statsbesøk på SeaLab

I går fikk vi i Trondheim storfint besøk av Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima av Nederland, og Norges kronprinspar, Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit.

Avslører støykilder med kunstig intelligens

Avslører støykilder med kunstig intelligens

Byene våre støyer. Byggearbeid, trafikk, barnehager og tog. Men hvem er det egentlig som støyer mest og minst – og hvor kommer støyen fra? Kunstig intelligens har blitt et verktøy som kan gjøre hverdagen vår litt mindre bråkete.

EU hyller norskledet prosjekt

EU hyller norskledet prosjekt

Med SINTEF i spissen, utviklet forskerne en ny og raskere metode som baner vei for neste generasjons “tingenes internett”. Metoden vekker begeistring i EU og har bidratt til eventyrlig vekst for e-helseselskapet Tellu.

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Internasjonale forpliktelser for skalering av CCS

Et internasjonalt panel med deltakere fra myndigheter, forskningsmiljø og industri var samlet i sin anbefaling; skal vi klare netto nullutslipp i 2050 må vi utvikle og skalere CCS-teknologi.

Infrastrukturen vår må klimatilpasses

Infrastrukturen vår må klimatilpasses

Klimaendringer og ekstremvær kan påvirke det som kalles kritisk infrastruktur. Nå får norske kommuner forskerhjelp til å håndtere problemet.

Kan vedfyring gjøres miljøvennlig?

Kan vedfyring gjøres miljøvennlig?

I den ferskeste episoden av SINTEF-podkasten Smart forklart får du tipsene som gjør at du kan tenne opp med god samvittighet gjennom hele vinteren!

Våtere klima gjør massivtretak utsatt for fukt

Våtere klima gjør massivtretak utsatt for fukt

Bygging med massivtreelementer blir mer og mer vanlig, og med våtere vær i vente bør bransjen skjerpe fokuset på fuktsikker byggeprosess. Undersøkelser viser nemlig at innebygd nedbør i massivtretak kan ta årevis å tørke ut.

Flytende løsninger for fremtiden

Flytende løsninger for fremtiden

Vi lever i en tid med behov for store endringer. I rapporten til FNs klimapanel er situasjonen beskrevet som kode rød. Vi møter ikke klimamålene, og dette er dystre utsikter.

SFI Harvest-dagene: et fiskeeventyr på havets dyp

SFI Harvest-dagene: et fiskeeventyr på havets dyp

Havet inneholder mange ressurser som ikke blir utnyttet. Dette skal SFI Harvest gjøre noe med. Forskningssenteret samlet 21.- 22.oktober kloke hoder som skal sørge for å få lite utnyttede arter opp på tallerkenen.

Nå kan du koble av strømnettet ved hjelp av hydrogen

Nå kan du koble av strømnettet ved hjelp av hydrogen

Å produsere og lagre sin egen fornybare energi er en drøm for mange europeiske småsamfunn. På Byneset i Trondheim finner vi et av verdens første pilotanlegg som demonstrerer en slik løsning basert på hydrogen.

Ny batterifabrikk bør plasseres i Innlandet [rapport]

Ny batterifabrikk bør plasseres i Innlandet [rapport]

I dag lages nesten alle bilbatterier i Asia, og produksjonen er forurensende. Derfor har EU satt et klart mål på å produsere grønne batterier i Europa. En fersk rapport viser at Innlandet er høyaktuelt for en ny batterifabrikk.

Skal teste ut karbonfangst i prosessindustrien

Skal teste ut karbonfangst i prosessindustrien

Karbonfangst i prosessindustrien er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene, og et av verdens første testanlegg for å fange CO2-utslipp fra smelteovner i prosessindustrien kommer snart i gang i Norge.

Nå får de første pasientene forskernes nye kreftkur

Nå får de første pasientene forskernes nye kreftkur

En av tre får kreft i løpet av livet. Stadig flere blir friske, men sykdommen er lumsk og for mange er behandlingen tøff. Men en ny måte å behandle kreft på gir håp. Nå skal den testes ut på mennesker for første gang.

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

SINTEF med ny satsing på naturmangfold

SINTEF har lansert konsernsatsingen Naturmangfold og arealbruk (Naturmangfold), som skal rette søkelys på bevaring av naturmangfold, også i møte med teknologiutvikling.

SINTEF ønsker ny regjering lykke til

SINTEF ønsker ny regjering lykke til

Landet har fått en ny regjering, og SINTEF ønsker regjeringen lykke til med viktig arbeid. For at vi skal nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, er det avgjørende at de satser på å ta i bruk nye teknologier.

- Nå skal vi bygge landslag innen digitalisering!

- Nå skal vi bygge landslag innen digitalisering!

Den nye regjeringen løfter frem anbefalingen til den nasjonale strategien Digital21 og satser på forskningssentre for næringsdrevet digitalisering. - Dette er en seier for næringslivet, sier SINTEFs konserndirektør Morten Dalsmo, som ledet...

Gamle vannrør kan brukes lenger enn antatt

Gamle vannrør kan brukes lenger enn antatt

Forventet levetid for korrekt monterte tykkveggede kobberrør er lengre enn tidligere antatt, viser forskning. Å finne riktig tidspunkt for utskifting vil derfor være viktig både av hensyn til miljø, økonomi og brukerne.

Vi er et steg nærmere verdensrekord i jordvarme

Vi er et steg nærmere verdensrekord i jordvarme

99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius. Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse og fra nedbrytning av radioaktive stoffer. Den kan omskapes til energi, som er fornybar, CO2-fri og stabil. Og jo dypere vi går, jo mer...

Slik kan møbelbransjen bli miljøsmart

Slik kan møbelbransjen bli miljøsmart

Madrasser, sofaer og kommoder har blitt bruk og kast, selv om materialene er verdifulle og mye kan bli til nye produkter. Derfor har forskere designet en strategi for retur og gjenbruk av møbler.

De åpner et nytt vindu inn til naturens nanoverden

De åpner et nytt vindu inn til naturens nanoverden

Disse forskerne studerer naturens egne nanomaterialer med metoder og verktøy som vanligvis brukes til noe helt annet. Det har gitt oss viten som kan forandre alt fra medisinsk behandling til byggkonstruksjoner.

SINTEF deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

SINTEF deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

- Klimaløsningene vi jobber med krever utstrakt samarbeid mellom næringsliv, politikk og forskning på tvers av landegrenser. Derfor skal SINTEF i år øke sitt engasjement på FNs klimatoppmøte, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF.

Kronikk
Blir VR-briller det nye kontoret?

Blir VR-briller det nye kontoret?

Endeløse videomøter og lite sosialisering. Mange kjenner på trøtthet over hjemmekontorets rammer. Kanskje tida er inne for å skru opp utstyrsnivået noen hakk og gå inn i en ny virkelighetsdimensjon? Hva med videomøter i Virtual Reality (VR)?

Mye å spare på riktige varmtvannssystemer

Mye å spare på riktige varmtvannssystemer

Gode varmtvannssystemer er bra både for miljøet og lommeboka. Byggeierne i VarmtVann2030 er opptatt av å ha godt isolerte og riktig dimensjonerte varmtvannssystemer i både eksisterende og nye bygg.

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

I fjor lanserte Regjeringen Grønn plattform for å akselerere et grønt skifte i norsk næringsliv. SINTEF blir partner i ni av de totalt 11 prosjektene. Vi har opplevd en enorm interesse fra norske bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker...

Løser samfunnsutfordringer i sommerjobben

Løser samfunnsutfordringer i sommerjobben

Rekordmange søkte seg til sommerjobbprogrammet i SINTEF Industri i 2021. Blant mer enn 300 søknader ble 27 studenter plukket ut til å arbeide med problemstillinger SINTEF Industri jobber med å løse for norsk og europeisk næringsliv.

6,9 milliarder til Ocean Space Centre

6,9 milliarder til Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår å bevilge 6,9 milliarder til å bygge Ocean Space Centre. Senteret vil bli et av verdens mest avanserte for forskning, utdanning og innovasjon innen havromsteknologi og være en nasjonal forskningsinfrastruktur for norske...

Investeringsrekord for SINTEFs teknologiselskaper

Investeringsrekord for SINTEFs teknologiselskaper

Spinoff-selskaper i SINTEF Ventures fond hentet rekordhøye 584 millioner kroner, mesteparten fra eksterne investorer, til videre vekst første halvår. Dette viser sterk tro på selskaper basert på teknologi og kompetanse fra SINTEF.

Får hjemmebehandling – slipper sykehus

Får hjemmebehandling – slipper sykehus

Du slipper å bli liggende på sykehus i flere uker bare fordi du trenger intravenøs medisin.  – Hovedmålet er bedre livskvalitet for pasientene, sier SINTEF-forsker Silje Bøthun.

Åpne bekker redder byene fra oversvømmelse

Åpne bekker redder byene fra oversvømmelse

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør reduserer risikoen for oversvømmelse. Men bekkeåpning er en omfattende prosess med flere fallgruver. En ny veileder for planlegging og gjennomføring er nå på plass.

Kampen om våre data: - Vi kan bli best i verden

Kampen om våre data: - Vi kan bli best i verden

Cognite-direktør John Markus Lervik mener Norge kan bli best i verden på data, men da må vi handle nå. Gikk du glipp av vinneroppskriften og den spennende debatten om "Kampen om våre data" på Arendalsuka, kan du se den her.

Kom nærmere!

Kom nærmere!

Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Nå kommer samfunnet forhåpentlig snart tilbake til normalen, og Geminisenteret for helsefremmende arkitektur og...

SINTEF på Aqua Nor 2021

SINTEF på Aqua Nor 2021

SINTEF Ocean er en del av forskningstorget på Aqua Nor. Forskningstorget er en møteplass for diskusjoner om forskning og innovasjon innen havbruk.

Misvisende informasjon om Kebony

Etter et oppslag i NRK i forbindelse med blokkbrannen i Bergen nylig, ble en forsker i SINTEF intervjuet om SINTEF Teknisk Godkjenning for Kebony.

Ønsker mer 3D-printing på byggeplassene

Ønsker mer 3D-printing på byggeplassene

Brukt på riktig måte, kan 3D-printing gjøre byggenæringen mer miljøvennlig og mer lønnsom. I tillegg kan vi få bedre kvalitet på byggene, sier seniorforsker Nathalie Labonnote i SINTEF. Nå vil hun ha de største aktørene på banen.

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å...

3 råd for bærekraftig omstilling i Nordsjøen

3 råd for bærekraftig omstilling i Nordsjøen

SINTEF og NTNU presenterte i dag på Arendalsuka tre råd til politikere for grønn omstilling i Nordsjøen. Rådene ble presentert av Nils Røkke, direktør for bærekraft ved SINTEF, og Johan Hustad, direktør hos NTNU Energi. Begge mener at rådene kan...

Møt SINTEF på Arendalsuka 2021

Møt SINTEF på Arendalsuka 2021

Nordsjøen har vært en økonomisk gullgruve, en inkubator for verdensledende innovasjon, forskning og teknologiutvikling. Hvordan kan Nordsjøen bli en plattform for grønn omstilling? Hva har vi lært av pandemien, og er det mulig å gjøre flybransjen...

På tide å ta en tur på toalettet fru Hansen?

På tide å ta en tur på toalettet fru Hansen?

Omsorgspersonell på sykehjem vil kunne stille beboere dette spørsmålet. Og vite at det er rett tid til å ta en tur på toalettet. Å predikere toalettrutinene gjennom sensorbruk er fremtiden forskere fra SINTEF er med på å forme.

Måling av hjernetrykk kan bli business

Måling av hjernetrykk kan bli business

En ny oppfinnelse kan erstatte en kostbar kirurgisk prosedyre der kraniet må åpnes hos enkelte trafikkofre og andre pasientgrupper. Nå har den ultralydbaserte teknologien fått CE-godkjenning for det europeiske markedet.

Geminis feriequiz

Geminis feriequiz

Så du tror du kan greie feriequizen vår? Da må du ha skikkelig peiling, for den er vrien.

– Funksjonshemmede mister grunnskole

– Funksjonshemmede mister grunnskole

En levekårsundersøkelse gjort i Uganda avdekker at personer med funksjonshemninger har dårlige kår når det gjelder både utdanning og helse. Det gjør det nærmest umulig å komme ut av fattigdom.

Forskere slår et slag for flere kollektiv

Forskere slår et slag for flere kollektiv

Kollektive boformer kan være med på å løse flere av samfunnets utfordringer. Derfor bør vi tenke nytt rundt boligproduksjonen i norske byer og tettsteder, mener forskere.

Blogg
Sju veier til grønnere aluminium

Sju veier til grønnere aluminium

Vektbesparelsene som lettmetallet aluminium gir, vil hjelpe verden å nå 2050-målet om null nettoutslipp av klimagasser – og etterspørselen øker.  Men utslippene fra produksjonen må krympes drastisk.  Her er syv veier mot grønnere produksjon av det...

Får utvikle fremtidens teknologi i sommerjobben

Får utvikle fremtidens teknologi i sommerjobben

De ønsker å gjøre en forskjell og har landet drømmejobben i SINTEF Digital i sommer. 18 toppstudenter skal utvikle teknologi som kan redusere klimautslipp, gi bedre batterier og få roboter til å reparere satellitter i bane rundt jorden.

SINTEF blir partner i Senter for digitalt liv Norge

SINTEF blir partner i Senter for digitalt liv Norge

Senteret digitalt liv Norge er et tiltak som skal stimulere til samarbeid mellom akademia og industri. Nå er SINTEF en av sju partnere i en nasjonal kompetansehub for transdisiplinær bioteknologisk forskning, utdanning og innovasjon.

Blogg
Er litiumbatterier brannfarlige?

Er litiumbatterier brannfarlige?

Litiumbatterier (LIB) for energilagring i bygninger er ny teknologi i Norge. Flere stiller spørsmål om brannsikkerheten til slike batterier. Ikke minst gjelder dette ved gjenbruk av bilbatterier til energilagring i bygninger. Men er de brannfarlige?

Kronikk
Norge mangler en solcellestrategi

Norge mangler en solcellestrategi

Norge har unike forutsetninger for å levere kvalitetsprodukter med lave utslipp til det som spås som verdens fremtidig største energikilde: Solenergi. For å lykkes kreves en strategi som sikrer investeringer. Men det mangler vi.

Skal løse parkeringskaos for el-sparkesykler

Skal løse parkeringskaos for el-sparkesykler

SINTEF er forskningspartner i flere av de nye innovasjonsprosjektene for næringslivet som Norges forskningsråd varslet støtte til denne uka. Ett av dem kan løse parkeringskaoset for el-sparkesykler.

Oppstart for internasjonalt forskningssenter innen vindkraft

Oppstart for internasjonalt forskningssenter innen vindkraft

TRONDHEIM – Forskningssenteret NorthWind, som skal forske på vindkraft, hadde oppstart i dag med sin første generalforsamling. Senterets mål er å gjøre vindkraft billigere, mer effektiv og mer bærekraftig. Et primært fokusområde blir havvind.

Ny samarbeidsavtale mellom SINTEF og NIBIO

Ny samarbeidsavtale mellom SINTEF og NIBIO

Forskningsinstituttene SINTEF og NIBIO har i dag undertegnet en overordnet avtale om samarbeid. Formålet er å sikre et strukturert og forutsigbart samarbeid innen forskning, utdanning og innovasjon.

SINTEF lanserer podkasten «Smart forklart»

SINTEF lanserer podkasten «Smart forklart»

Nå kaster et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter seg på podkast-bølgen. Målet er å gjøre deg litt smartere og gi deg større tro på fremtiden.

SINTEF styrker forskningsmiljøet på betong

SINTEF styrker forskningsmiljøet på betong

Ved å samle kreftene internt og med SINTEF Narvik AS på laget, er SINTEF enda bedre rustet til å møte byggenæringens økende etterspørsel etter kunnskap om bærekraftig betong.

Digitalt veksthus for krystalldyrking

Digitalt veksthus for krystalldyrking

Solceller må være så feilfrie og rene som mulig skal de yte maksimalt. Nå har et forskerteam fått pris for sin programvare som lar oss dyrke og observere krystallvekst helt ned på atomskala.

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

Veikart skal gi grønnere anleggssektor

Veikart for Grønn anleggssektor skal være et verktøy for å lede sektoren gjennom en grønn omstilling for å nå klima- og miljømål på kort og lang sikt.

Når drømmer blir realisert i Klima 2050

Når drømmer blir realisert i Klima 2050

Innovasjon er ikke gjort over natta, men i 2021, seks år etter at Klima 2050 startet, skjer det: Det solcelledekkede ZEB-laboratoriet som er et nullutslipssbygg er åpnet, og Byggforskseriens anbefaling til lengde på lufta tretak endres fra 15 til...

- Trenger Klima 2050 for å finne nye løsninger

- Trenger Klima 2050 for å finne nye løsninger

Samarbeidet som pågår mellom byggenæring og forskning i Klima 2050 er prisverdig, mener Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening. Klimaendringer og miljøutfordringene øker behovet for raskere endringer i næringen.

Sporhunden som lukter mikroalger

Sporhunden som lukter mikroalger

Plankton er livsviktig for livet på jorda. Så hva skjer framover når klimaet endrer seg og havet blir varmere? For å kunne telle og overvåke de små dyra får forskere nå hjelp av en smart robot.

Smart agent skal gi bedre alderdom

Smart agent skal gi bedre alderdom

En smart hjelper som følger med på eldres helsetilstand, gir støtte i hverdagen og passer på at de kommer seg ut, er snart en realitet. Ny teknologi skal bidra til at eldre kan leve et trygt, godt og sosialt liv hjemme lenger.

Skal forske på CO2-fangst på skip

Skal forske på CO2-fangst på skip

Et nytt prosjekt ledet av SINTEF, CCShip, vil samarbeide med sentrale forsknings- og industriorganisasjoner for å utforske CO2-fangst om bord på skip.

Norsk sensor til astronauter på måneferd

Norsk sensor til astronauter på måneferd

En astronaut på romferd kan bli utsatt for helsefarlig stråling som tilsvarer tusenvis av røntgenbilder. Nå utvikler forskere fra SINTEF en mikrosensor som kan måle effekten strålingen har på kroppen når astronauter drar til månen.

CO2 som råvare blir en "game changer" for industrien

CO2 som råvare blir en "game changer" for industrien

CO2-utslipp tilsvarende det 2200 biler i året produserer kan bli til nye produkter ved hjelp av bioteknologi. I EU-prosjektet PyroCO2 skal klimagassen CO2 bli til lønnsom business, samtidig skal prosjektet bidra til nullutslipp og en bærekraftig...

Går til kamp mot marint søppel og spøkelsesfiske

Går til kamp mot marint søppel og spøkelsesfiske

Spøkelsesfiske og plastforsøpling fra fiskeri er et stort miljøproblem. Kan problemet reduseres ved å ta i bruk plast som er designet for å være nedbrytbar? Ett nytt forskningssenter skal finne svarene og utvikle løsningene vi trenger.

SINTEF leder viktig e-helse-prosjekt i Afrika

SINTEF leder viktig e-helse-prosjekt i Afrika

Prosjektet BETTEReHEALTH skal bistå afrikanske land med å utarbeide gode rammeverk for bruk av e-helse. Det overordnede målet med prosjektet, som er ledet av SINTEF, er å bidra til å forbedre befolkningens helse.

200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet

200 millioner EU-kroner til ARV-prosjektet

Prosjektet, som ledes av NTNU med SINTEF og Oslobygg som partnere, skal legge føringer og sette et politisk rammeverk for fremtidens energieffektive og sirkulære løsninger i byggenæringen.

Cybersikkerhet tema i DN Studio

Cybersikkerhet tema i DN Studio

Cybersikkerhet er et premiss for økt digitalisering, sa konserndirektør Morten Dalsmo da statssekretær Paul Chaffey, Hydro, Equinor, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og sikkerhetseksperter fra SINTEF møttes i DN Studio for å snakke om cyberangrep og...

– Viktig samarbeid skal gjøre norsk industri utslippsfri

– Viktig samarbeid skal gjøre norsk industri utslippsfri

CO2-utslipp kan i flere industrielle prosesser virke tilnærmet uunngåelig. Men med CCS-teknologi kan disse utslippene reduseres kraftig og samtidig gjøre bedrifter mer klimavennlig. Nå fortsetter SINTEF og Aker Carbon Capture samarbeidet for å levere...

Har du en kreativ idé til bruk av overskuddsvarme?

Har du en kreativ idé til bruk av overskuddsvarme?

Visste du at Norge har over 20 TWh overskuddsvarme, også kjent som spillvarme, fra norsk industri? Det tilsvarer omtrent 10 prosent av hele energiforbruket i Norge. Men energien kan brukes til mye smart.

Romfartsteknologi i autonom skipsfart

Romfartsteknologi i autonom skipsfart

SINTEF Ocean har inngått et samarbeid med ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen. Sammen skal vi bidra i utviklingen av sikre og effektive autonome maritime operasjoner, og øke sikkerheten til sjøs og forbedre kystovervåking.

Vi trenger alle hydrogenteknologier for å nå nullutslipp

Vi trenger alle hydrogenteknologier for å nå nullutslipp

Brussel/Trondheim, 4. mai 2021 – En ny studie gjennomført av SINTEF og europeiske partnere viser at alle hydrogenteknologier vil få en viktig rolle for å nå Europas mål om netto nullutslipp innen 2050. Studien viser også at for å nå målene...

Forskere skal jakte på verdier i “mørke data”

Forskere skal jakte på verdier i “mørke data”

Utviklingen i teknologier som tingenes internett genererer enorme mengder av "mørke data", det vil si data som samles inn, men som ikke blir brukt. DataClouds visjon er å skape verdi av "mørke data" som hittil har vært utfordrende å ta i bruk.

Roboter som tar hensyn til fisk

Roboter som tar hensyn til fisk

Bare 44 unge forskertalenter i hele Norge ble tildelt FRIPRO stipend. SINTEF Ocean seniorforsker Eleni Kelasidi var en av dem. Nå gleder hun seg til å dykke ned i en verden av fisk og undervannsroboter.

Blogg
Avløpsvann – en verdifull ressurs

Avløpsvann – en verdifull ressurs

Avløpsvann er en potensiell kilde til tungmetaller og ioner, som kan gjenbrukes hvis de utvinnes i tilstrekkelig konsentrasjon. Det kan også bli til vann som er helt rent.

Nå vil forskere sjøsette solkraftverk

Nå vil forskere sjøsette solkraftverk

Sola skinner like mye på havet som på landjorda. Her fins store arealer, og havet bidrar til viktig nedkjøling for teknologien. De første flytende solkraftverkene ser snart dagens lys utaskjærs.

Stadig flere blir venner med chatbots

Stadig flere blir venner med chatbots

Visste du at en chatbot kan snakke om følelser, ha intellektuelle samtaler og tulle og fjase? Og at mange knytter nære bånd til dem? I løpet av pandemien har bruken av sosiale chatbots økt.

BAE-næringen trenger felles satsing på digitalisering

BAE-næringen trenger felles satsing på digitalisering

For at bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen i Norge raskere skal ta i bruk digitalisering som verktøy, må aktørene bli flinkere til å forstå hvilke data som er viktige, hvilke beslutninger de kan påvirke, og hvordan de samspiller med andre aktører i...

Datasenter er vår tids «varme kilder»

Datasenter er vår tids «varme kilder»

Når du er ferdig med å lese dette, har du gjort et datasenter litt varmere. Men du har også lært hvordan den varmen kan brukes til noe fornuftig i stedet for å bli dumpet rett i fjorden.

Godt resultat for SINTEF i korona-året 2020

Godt resultat for SINTEF i korona-året 2020

Året 2020 var sterkt preget av koronapandemien for SINTEF. Takket være enorm innsats fra ansatte, god dialog med kunder og tiltak fra myndigheter og virkemiddelapparat kunne SINTEFs forsknings- og innovasjonsaktivitet fortsette med full styrke mot en...

Bygg med prefabrikkerte elementer og unngå byggskader

Bygg med prefabrikkerte elementer og unngå byggskader

Det er mange fordeler ved bygging med prefabrikkerte elementer. Elementene produseres vanligvis innendørs under kontrollerte forhold. Organiske materialer er derfor ikke like utsatt for vær og vind som ved tradisjonell plassbygging.

Utvikler verdens hittil heteste varmepumpe

Utvikler verdens hittil heteste varmepumpe

Forskere og industri har utviklet verdens første varmepumpe som kan produsere temperaturer opp til 180 grader. Den rekordhøye temperaturen gjør at en femtedel av industrien i Norge kan redusere energiforbruket med opptil 70 prosent, og bli helt...

– Digitale biler er de tryggeste

– Digitale biler er de tryggeste

Automatiserte biler og busser kjører ikke i fylla, er ikke uoppmerksomme, søvnige eller aggressive. Helt selvkjørende biler vil kunne følge trafikkreglene til punkt og prikke.

Hvordan få et vanntett bad med våtromsplater

Hvordan få et vanntett bad med våtromsplater

Våtromsplater i kombinasjon med påstryknings- eller foliemembran og tettedetaljer benyttes i dag som gulv og vegg i baderom. For å unngå lekkasjer må det dokumenteres gjennom prøving at komponentene passer sammen og danner et vann- og damptett sjikt...

Greier du Geminis påskequiz?

Greier du Geminis påskequiz?

Hva kom først, høna eller egget? Er det lov å skyte svensker? Hvorfor dugde ikke hønsefjær i puta? Prøv vår påskequiz!

Kunsten å halvere miljøavtrykket til en seng

Kunsten å halvere miljøavtrykket til en seng

En europeisk rapport viser at madrasser står for 10 prosent av massen som sendes til søppeldynger. Ny miljøsatsing bærer sengen fra vugge til vugge, ikke fra vugge til grav.

SINTEF-forskere på liste over verdens fremste forskere

SINTEF-forskere på liste over verdens fremste forskere

- Det var gøy å komme på en så prestisjetung liste, sier sjefforsker Petter Bae Brandtzæg om å være én av 21 SINTEF-forskere på Universitetet i Stanfords liste over verdens høyest rangerte forskere.

Sammen om innovasjonssenter for bærekraftig luftfart

Sammen om innovasjonssenter for bærekraftig luftfart

Luftfartstilsynet, Avinor, Norsk Industri og SINTEF vil gå sammen om å opprette et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart, og dermed redusere utslippene fra norsk luftfart og bidra til å skape nye norske...

Mye å vinne på å holde betongen varm under transport

Mye å vinne på å holde betongen varm under transport

Å holde betongen varm på vei fra blandeverk til byggeplass, gir bedre, billigere og mer miljøvennlig betong. En ny type betongbil kan bidra til mindre svinn og bedre kvalitet på det viktige byggematerialet.

Gjenbruk og reparasjon kan gi Norge 20 000 nye arbeidsplasser

Gjenbruk og reparasjon kan gi Norge 20 000 nye arbeidsplasser

Sirkulærøkonomi kan gi Norge 20 000 ekstra arbeidsplasser. Det tilsvarer cirka 15 milliarder kroner mer i norske lommer, ifølge SINTEF. Nå kan næringslivet skrive under på en tipunktsliste for å forplikte seg til mer sirkulær forretningsdrift.

Norge mangler over 2000 helsesykepleiere

Norge mangler over 2000 helsesykepleiere

Det mangler over 2000 helsesykepleiere for barn og unge i Norge, viser ny forskning fra SINTEF. Samtidig har helsesykepleierne fått flere og mer krevende oppgaver knyttet til psykisk helse og vold.

Hindrer flom med kunnskap fra olje- og gassbransjen

Hindrer flom med kunnskap fra olje- og gassbransjen

Hvor vil regnet som havner på ei tomt ta veien? Og hva er best å gjøre for at det ikke skal flomme over? En ny metode for håndtering av overvann gjør det lettere å planlegge for varmere og våtere vær – tidlig i byggefasen.

SINTEF Ocean medlem i International Windship Association

SINTEF Ocean medlem i International Windship Association

Vindbasert propulsjon har for tiden en renessanse som et virkemiddel for mer miljøvennlig shipping. SINTEF Ocean ønsker å bidra aktivt innenfor dette spennende fagfeltet gjennom å knytte kontakter, lære og dele vår forskning. Derfor har vi blitt...

Kronikk
Hvor mye er 1 GW fra sola verdt?

Hvor mye er 1 GW fra sola verdt?

Når Norwegian Crystals i Glomfjord planlegger å utvide sin produksjon av solcellesilisium til 4 GW, vil energien fra sluttproduktet solceller, tilsvare energien fra hele Johan Sverdrup-feltet.

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for...

Lyttende barn, brølende løver

Kan en ape, løve eller elefant hjelpe forskerne med å forstå hvilke barn som hører? I prosjektet "I Hear You" er dyrene i Afrika med på å utvikle en bærekraftig hørselstjeneste for skolebarn.

Tar kontroll over førerløse fartøy til havs

Tar kontroll over førerløse fartøy til havs

Hva må til for at det skal være trygt å sende et fartøy uten mannskap til sjøs? Hvordan skal fartøyene oppdage en kajakkpadler eller en fritidsbåt som roter seg inn i kursen til det førerløse fartøyet? Det skal et nytt senter for forskningsdrevet...

De beste tipsene for hjemmekontoret

De beste tipsene for hjemmekontoret

Sjefforsker Nils Brede Moe i SINTEF forsker på hvordan du jobber best hjemmefra. Her er hans tips til en bedre arbeidsdag på hjemmekontoret.

SINTEF-forsker utnevnt til fagfelle i AIMBE

SINTEF-forsker utnevnt til fagfelle i AIMBE

Ruth Schmid er en av de fremste forskerne innen nanomedisin i Europa, og kan skilte med flere internasjonale toppverv innen kjemi- og nanomedisin. Nå er hun tildelt nok en prestisjefylt rolle: fagfelle i det amerikanske instituttet for medisinske og...

Raudåte kan bli viktig mat for oppdrettslaksen

Raudåte kan bli viktig mat for oppdrettslaksen

Forskere undersøker om det lille krepsdyret raudåte kan bli en viktig fôringrediens til laks. Håpet er at smaksrikt raudåteprotein vil føre til økt overlevelse og bedre fiskevelferd.

Slik kler du deg i kulde – fra topp til tå

Slik kler du deg i kulde – fra topp til tå

Denne vinteren har vært kaldere enn vanlig. Samtidig er vi mer ute i sosiale sammenhenger, på grunn av pandemien. Her er forskernes tips for å holde varmen, for store og små.

Norske tech-kvinner vekker internasjonal interesse

Norske tech-kvinner vekker internasjonal interesse

Da kvinner i tech-bransjen ikke fikk mikrofonen på konferanser, tok de den selv. I mars blir Women in Data Science arrangert for femte gang i Norge. Deltakere fra hele verden vil lytte når norske eksperter på kunstig intelligens entrer den digitale...

Vi trenger flere kvinnelige forskere

Vi trenger flere kvinnelige forskere

11. februar er FNs internasjonale dag for kvinner og jenter innen forskning. Kanskje må det flaggheising, taler og markeringer til for å få flere jenter til å velge å bli forskere. I så fall: Finn frem flagget!

Bakteriebasert betong kan gi stor klimagevinst

Bakteriebasert betong kan gi stor klimagevinst

Hvert år bygges det ti kubikkilometer, noe som tilsvarer et Mount Everest, i betong. Det gir enorme klimagassutslipp. Men en ny, miljøvennlig sement kan bidra til å redusere det globale fotavtrykket.

Kronikk
Lys med «ører» gir milliardinntekter

Lys med «ører» gir milliardinntekter

Laserlys kan høre! Fenomenet økte energiselskapet BPs inntekter med omlag fire milliarder kroner i 2019. Neste gevinst kan bli rimeligere og sikrere drift av vann og avløp, vei og kraftlinjer.

Etterlyser grønn industriavtale

Etterlyser grønn industriavtale

En intensivert, grønn industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030. Sluttrapporten til Prosess21 etterlyser en forpliktende avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og myndighetene...

Royalimpregnert trekledning og brannsikkerhet

Royalimpregnert trekledning og brannsikkerhet

Nyheten om at royalimpregnert trekledning kan ha dårligere brannegenskaper enn deklarert, skaper usikkerhet rundt brannsikkerheten til bygningene der produktene er brukt. Det gir store utfordringer for byggebransjen.

Mer regn og bedre regelverk gir nye typer byggskader

Mer regn og bedre regelverk gir nye typer byggskader

Skjerpede krav til lufttetthet gir færre skader fra luftlekkasjer og kondensering. Men andelen nedbørsskader øker, spesielt for kompakte flate tak og terrasser. Det viser en gjennomgang av skader på norske bygg de siste fire årene.

Kan maten vår digitaliseres?

Kan maten vår digitaliseres?

Det enkle svaret på dette er ja. Det litt mer intrikate svaret er at det mer presist er selve matproduksjonen som kan digitaliseres. Og det vil du nok at skal skje.

Nå skal oppdrettsfisken på land

Nå skal oppdrettsfisken på land

Fiskeoppdrett på land har mange fordeler for både miljøet og fisken. Sistnevnte er utsatt for lakselus og smittsomme sykdommer i havet. Landbasert oppdrett kan også bidra til kortreist fisk i land uten kystlinje.

Nå kommer gigabatteriene

Nå kommer gigabatteriene

Glem smått og lett. Batterier er på sitt aller mest effektive når de kan bli store som en container – og stå i ro. Nå bygger forskere batterier så store som hus, med helt nye materialer. Det vil gjøre utnyttelsen av fornybar kraft enklere og bedre.

Utvikler droner som kan varsle skred

Utvikler droner som kan varsle skred

De prøver å oppdage raset før det skjer. Nå lager forskere droner som er hardføre, kan fly lavt over terrenget og varsle både snøskred, steinsprang og kvikkleireskred.

Wiki for fiskevennlig vannkraft

Wiki for fiskevennlig vannkraft

Utbygging av vannkraft må skje på naturens premisser. Miljødesign er en metode som tar hensyn til natur og samfunn når man utvikler nye energiprosjekter. Nå har forskere fra SINTEF  lansert en nettside (wiki) med tiltak, metoder og verktøy for...

Å bygge med massivtre i regnvær

Å bygge med massivtre i regnvær

ZEB-laboratoriet i Trondheim er bygd med bærekonstruksjon i tre i lunefullt trøndervær. Vi har høstet erfaringer gjennom fuktmålinger i byggeprosessen og følger nå utviklingen i bruksfasen. Byggeplassoppfølgingen viser at ytre del av treet fuktes...

Blogg
Et nytt industrieventyr perfekt for Norge

Et nytt industrieventyr perfekt for Norge

Norsk aluminiumsindustri er i verdenstoppen når det kommer til energigjerrig produksjon og fokus på miljøvennlige prosesser. Men en akilleshæl er den forurensende produksjonen av råmaterialet aluminiumoksid. Vi forskere har en løsning på problemet.

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen

Hydrogenrevolusjonen når havbruksnæringen

Under Trøndelagsmøtet torsdag 14. januar kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) en tildeling på 28 millioner kroner til utvikling og bygging av verdens første hydrogendrevne oppdrettsbåt.

Hvor sikre er koronavaksinene?

Hvor sikre er koronavaksinene?

De nye vaksinene mot Covid-19-viruset har blitt utviklet på rekordtid. Det gjør at noen er skeptiske til å ta dem. Har vi grunn til å frykte bivirkninger? Gemini har snakket med to forskere om saken.

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

Samfunnsfaglig slagkraft med 16 nye ansatte i SINTEF

SINTEF blir et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter når 16 ansatte fra Trøndelag Forskning og Utvikling nå går over til avdelingen for Teknologiledelse. De 16 ansatte skal inngå i en helt ny forskningsgruppe.

Grønn omstilling offshore

Grønn omstilling offshore

Et pilotanlegg for et energisystem som skal produsere grønt hydrogen offshore ved hjelp av havvind får 28 MNOK i støtte fra Innovasjon Norge.

Nytt skipsdesign skal gjøre norsk skipsfart grønnere

Nytt skipsdesign skal gjøre norsk skipsfart grønnere

Norge trenger mer enn 100 nye skip de neste årene. De fleste av disse bør ha null utslipp. En nytt modulbasert skipsdesign som nå utvikles i et norsk innovasjonsprosjekt kan gi det grønne skiftet et løft til havs.

Avslører sulten laks med lydbølger

Avslører sulten laks med lydbølger

Fôr utgjør omkring 50 prosent av utgiftene ved oppdrett av laks. Men hvordan kan vi vite om laksen er sulten eller mett? Forskere har tenkt nytt for finne svar. Resultatet ble mindre svinn og forurensing – og nok mat til laksen.

Havna kan bidra til store kutt i klimautslipp

Havna kan bidra til store kutt i klimautslipp

Som knutepunkt i transportsystemet er havnene helt sentrale for utviklingen av utslippsfri transport. Men de som opererer i og rundt havna, strever med å utnytte alle mulighetene til å påvirke transportsektoren, viser intervjuer med ulike aktører i...