Til hovedinnhold
Norsk English

SFI Harvest – et nytt spennende fiskeeventyr?

Det første senteret for forskningsdrevet innovasjon som setter søkelys på fiske av lavtrofiske og lite utnyttede arter er offisielt åpnet.

SFI Harvest er en ny storsatsning som skal utvikle ny teknologi for å løse de globale utfordringene med å skaffe mat til en voksende befolkning på en bærekraftig måte. Ambisjonen til senteret er å utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av hittil lite utnyttede arter i havet. SFI Harvest er et senter for forskningsdrevet innovasjon med seks forskningsområder som dekker hele den biomarine verdikjeden. SINTEF Ocean er senterets vertsinstitusjon.

Les mer om SFI Harvest her.

En stor dag for vi som bryr oss om havet

SFI Harvests kick-off hadde flere prominente innledere som alle rettet oppmerksomheten mot viktigheten av bærekraftig forvaltning av de lavtrofiske marine ressursene basert på kunnskap.

Åpningsseminaret hadde innlegg blant annet av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, CEO i REV Ocean Nina Jensen, avdelingsdirektør for Hav og Polar i Norges Forskningsråd Christina Abildgaard og viserektor ved NTNU Ålesund Annik Magerholm Fet.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen hadde mange lovord å si om SFI Harvest, og kommenterte blant annet at tema og timing for denne SFIen er "spot on".

"Jeg er glad for at senteret er opptatt av å løse bærekraftsutfordringer som er en vesentlig forutsetning for en robust biomarin industri," sa Ingebrigtsen.

Videre sa han at han er sikker på at senterets arbeid og fruktene av det vil bidra til at vi kan møte mål og anbefalinger fra både Havpanelet og FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling.

Nina Jensen startet med å si at dette var en stor dag for alle oss som bryr oss om havet. Hun kom med tre anbefalinger til prosjektet. Disse var å sørge for å bidra til økt datadeling, økt samarbeid ut over forskningsinstitusjoner, industrier, næringsliv og NGOer, og satsing på økt innovasjon og ta i bruk spennende teknologi.

Biomasseutnyttelse i et evighetsperspektiv

SINTEF Oceans administrerende direktør, Vegar Johansen la vekt på at teknologi gir nye muligheter til å høste fra havet. SFI Harvest er antagelig det første forskningssenteret i verden med fokus på fiske av lavtrofiske og lite utnyttete arter.

"Forutsetningene for å lykkes i SFI Harvest er de aller beste. Metoden som er valgt er etter mitt skjønn den eneste riktige. Med systematisk tilnærming og bruk av beste kunnskap skal vi sammen finne løsningene. Vi skal finne dem på naturens premisser, og vi skal sikre at vi utviklingen skjer innenfor ansvarlige rammer for økosystemer, forretningsdrift og forvaltning. På den måten jobber vi langsiktig, og vi legger grunnlaget for biomasseutnyttelse i et evighetsperspektiv."

SFI Harvest partnere

Som administrerende direktør i SINTEF Ocean, Vegar Johansen sa, er partnerne i SFI Harvest håndplukket, og representerer til sammen en kompetansebase som er helt unik. Senteret har et mangfold av partnere som omfatter rederi, industriklynger, teknologileverandører, operatører, fiskeriforvaltning, salgslag, fiskeriorganisasjoner, universiteter og forskningsinstitusjoner.

"Det er mange teknologiske utfordringer som må løses, og biomasse- og fangstteknologi må utvikles. Innholdet i artene må analyseres grundig for næringsstoffer og eventuelle uønskede stoffer. Vi skal svare på disse utfordringene gjennom flerfaglige forskningsaktiviteter som er forankret i seks forskningsområder hvor vi er verdensledende", forteller senterleder for SFI Harvest Ingunn Marie Holmen

SFI Harvest er i startgropen og det vil i løpet av de neste åtte årene (2021-2028) komme mange og spennende oppdateringer fra prosjektet.

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson