Til hovedinnhold
Norsk English

Raudåte kan bli viktig mat for oppdrettslaksen

Smakfull og næringsrik - og den finnes i enorme mengder: Slik ser den lille hoppekrepsen raudåte ut. Foto: Ole Petter Pedersen/CALANUS AS
Smakfull og næringsrik - og den finnes i enorme mengder: Slik ser den lille hoppekrepsen raudåte ut. Foto: Ole Petter Pedersen/CALANUS AS
Forskere undersøker om det lille krepsdyret raudåte kan bli en viktig fôringrediens til laks. Håpet er at smaksrikt raudåteprotein vil føre til økt overlevelse og bedre fiskevelferd.

Det er et stort behov for nye fôrressurser i lakseoppdrett. Nå skal et forskerteam se på hvordan man kan benytte raudåte, eller Calanus finmarchicus, som ingrediens i fôr til laks.

Enorm ressurs

Raudåte er en av de mest næringsrike artene i Norskehavet og Barentshavet. Det finnes enorme mengder, omkring 30 millioner tonn, bare i Norskehavet, men i dag utnytter vi kun en liten del av bestanden.

– Fra før brukes fettet til å utvinne olje for helsekost. Nå skal vi se på hvordan vi også kan benytte raudåtens protein til å lage stabile og næringsrike fôringredienser, sier SINTEF-forsker Inger Beate Standal. Hun leder forskningsprosjektet CalaFeed – Økt potensiale av Calanus som råstoff til bærekraftige fôringredienser i akvakultur.

Laksesmolt sliter med apetitten

Om forskerne lykkes ser de for seg at raudåte kan bidra til et fôr med både mer næring og bedre smak. Dette kan løse problemer med dårlig appetitt hos oppdrettslaks i enkelte utfordrende produksjonsfaser.

SINTEF-forsker Ida Beate Øverjordet samler prøver av dyreplankton utenfor vestkysten av Svalbard. Til venstre kaptein Arne C. Olstad.
Foto: Dag Altin

– Planen er derfor å teste raudåte som fôringrediens i den første viktige fasen hvor laksesmolten settes ut i sjøen. Vi håper at økt appetitt her kan føre til bedre vekst og større overlevelse. Da kan vi oppnå både en mer ressurseffektiv utnyttelse av marine fôrråvarer og bedre fiskevelferd, sier Standal.

Stort prosjekt

Forskningsprosjektet skal blant annet se på hvordan man kan stabilisere og prosessere råvaren for å bevare kvaliteten om bord og på land, hvorvidt råstoffet fremmer vekst og andre helsefremmende egenskaper, samt dokumentere hvor bærekraftig det er å benytte raudåte som fôringrediens.

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, Nofima, spanske CSIC med industripartnerne Calanus AS, GerGewi og fôrprodusenten Skretting.  Calafeed starter opp i løpet av våren og er finansiert av Forskningsrådet og industrideltakerne.

Kontaktperson