Til hovedinnhold
Norsk English

Romfartsteknologi i autonom skipsfart

SINTEF Ocean har inngått et samarbeid med ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen. Sammen skal vi bidra i utviklingen av sikre og effektive autonome maritime operasjoner, og øke sikkerheten til sjøs og forbedre kystovervåking.

Teknologi i verdensrommet bidrar til sjøfarten. ESA har startet prosjektet "Smart and Uncrewed Shipping", som handler om å utnytte romteknologi i maritim transport.

Økt tilgang til data, sensorer i nettverk, kunstig intelligens, maskinlæring og den generelle digitaliseringen gir helt nye muligheter til smartere, mer automatisert og autonom maritim transport og operasjoner. Rombasert teknologi som 5G/satellitt telekommunikasjon sørger for bredbåndskommunikasjon og mulighet for datadeling i områder utenfor rekkevidden til landbaserte systemer. Satellittbaserte navigasjons- og posisjoneringssystemer muliggjør utvikling av avansert PNT-teknologi (posisjon, navigasjon og tid) som er nødvendig for å kunne navigere automatiserte eller ubemannede skip og fartøyer i trange farvann.

ESA ønsker å samarbeide med miljøer som ligger langt fremme i utviklingen. SINTEF er verdensledende innen autonome skip. Vi har en unik posisjon som bindeledd mellom brukere og leverandører. I Norge har vi også et helt spesielt samarbeid mellom forskning, utdanning, myndigheter og industri. Dette gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner, sier seniorforsker ved avdeling energi og transport i SINTEF Ocean, Kay Fjørtoft.

Verdens første testområde for autonome skip

Testområdet for autonome skip som ble etablert i Trondheimsfjorden i 2016, er ekstra interessant i samarbeidet med ESA. Området er på hele 17.000 kvadratkilometer, det dekker havner, indre fjordområder og kysten med røffere sjø og værforhold, og er sentral i utviklingen av fremtidens maritime transport og operasjoner. Her testes og utvikles det ny teknologi, tjenester og kunnskap hver dag, av både store og små bedrifter, forskere og studenter.  Testområdet er et viktig element i OceanLab/Fjordlab (Ocean Space Centre forskningsinfrastruktur for fullskala testing og verifikasjon).

- Muligheten til å utføre tester i områder hvor det foregår normal maritim trafikk, og den gode dialogen med myndighetene som tillater det, er noen av de viktigste fordelene med testområdet. Området utgjør en veldig god plattform forsamarbeid med andre aktører. I samarbeidet med ESA skal vi utvikle ny teknologi som tar i bruk romelementene i maritime anvendelser, sier Fjørtoft.

Samarbeid mellom flere parter gir vind i seilene

SINTEF har mange års erfaring i å samarbeide med ESA, og flere prosjekter pågår allerede, hvor også Kongsberg Seatex deltar, som i tillegg til å utvikle maritim teknologi, har levert teknologi til den internasjonale romstasjonen. NTNU har også samarbeid med ESA, med satsing på småsatellitter, og NTNU og SINTEF har et felles Gemini-senter for maritim kommunikasjon hvor ESA er en viktig støttespiller. Samarbeidet med ESA viser at norske teknologi- og kunnskapsmiljøer er attraktive i europeisk sammenheng, og et av målene med den nye avtalen er å tiltrekke enda flere europeiske aktører til Norge og Trondheim, slik at vi gjennom samarbeid bidrar til en sikrere maritim transport og forbedret kystovervåkning.

Kontaktperson