Til hovedinnhold
Norsk English

På tide å ta en tur på toalettet fru Hansen?

Pleier som triller en eldre person i rullestol.
Sensorteknologi kan gjøre at omsorgspersonell kan predikere eldres toalettrutiner, og følge dem på toalettet i tide. Foto: DignaCare/Maskot bildebyrå.
Omsorgspersonell på sykehjem vil kunne stille beboere dette spørsmålet. Og vite at det er rett tid til å ta en tur på toalettet. Å predikere toalettrutinene gjennom sensorbruk er fremtiden forskere fra SINTEF er med på å forme.

Av de eldre på sykehjem har over 90 prosent en kognitiv svikt som medfører at de aller fleste må bruke en eller annen form for inkontinensprodukt (bleie). SensCom AS har utviklet bleiesensoren DignaCare som er i bruk på flere sykehjem. Sensorer varsler via en app til omsorgspersonell om at en beboer trenger tilsyn og stell fordi inkontinensproduktet må byttes. Sensoren festes på utsiden av et hvilket som helst inkontinensprodukt, og kommuniserer via en gateway til en app. Varslingen er diskré til omsorgspersonellet.

- Maskinlæring av disse sensordataene skal videreutvikle løsningen. Målet på sikt er at det skal bli mulig å predikere toalettrutiner for hver enkelt beboer, forteller forskningsleder Ingrid Eitzen ved SINTEF Digital.

Prediksjonsfunksjonaliteten vil kunne medføre at omsorgsfokuset endres fra en reaktiv til en proaktiv arbeidsform. Det gjør at beboeren kan bli fulgt på toalettet i tide. Gevinsten vil være forbedret livskvalitet og verdighet for beboere, og bedre forutsigbarhet og planlegging for omsorgspersoner. Utvikling av prediksjonsfunksjonen forventes også å kunne ha betydelige økonomiske gevinster for den enkelte omsorgsinstitusjon.

Helse og omsorg - en arbeidsintensiv sektor

Omtrent én av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060 ifølge Perspektivmeldingen, og allerede i 2035 trengs 110.000 flere årsverk innenfor denne sektoren. I dag jobber omtrent en av fem i sektoren.

- Det er allerede stor mangel på kvalifisert arbeidskraft og helsesektoren har kompetanse- og omstillingsbehov i vente. Det manuelle produksjonsarbeidet gjenspeiles i et høyt sykefravær i omsorgsyrker på 11 prosent. Vi tror at inkontinenssensoren og predikasjon av toalettrutiner vil kunne avhjelpe denne sektoren, blant annet ved at ansatte kan få bedre beslutningsstøtte for planlagte skift og stell og slipper mange tunge løft ved helskift av seng, sier Vegard Urnes CEO i SensCom AS.

Ingrid Eitzen debatterer sensorbruk på Arendalsuka

Omsorgspersonell som har erfaring med bruk av DignaCare har allerede begynt å gjenkjenne mønstrene for å ta beboere på toalettet. Nå er DignaCare og SINTEF, med støtte fra Innovasjon Norge, i gang med utprøving hos utvalgte pilotkunder. Prosjektet er planlagt gjennomført over en periode på rundt 24 uker. Prosjektet har en ambisjon om å avslutte innen primo 2022.

Under Arendalsuka deltar Ingrid Eitzen i debatten: Muligheter og etiske utfordringer med sensorbruk i omsorgssektoren. Du kan følge debatten her.