Til hovedinnhold
Norsk English

Skal teste ut karbonfangst i prosessindustrien

Foto: Shutterstock
Karbonfangst i prosessindustrien er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene, og et av verdens første testanlegg for å fange CO2-utslipp fra smelteovner i prosessindustrien kommer snart i gang i Norge.

Innvilget støtte

Denne uken fikk prosjektet CO2 Hub Nord innvilget støtte fra Gassnova, og skal starte opp hos Elkem Rana og SMA Mineral i Mo Industripark. Det er en videreføring av prosjektet CO2 Hub Nordland, som ble startet opp i 2018 som igjen bygger på en kartlegging gjennomført i 2017. SINTEF Helgeland har vært med som prosjektleder hele veien.

Eneste av sitt slag

Aker Carbon Capture leverer testenheten, som er den eneste av sitt slag i Norge. Dette er det første fangstanlegget i verden tilknyttet produksjon av ferrosilisium. Ifølge forskningsdirektør i SINTEF, Jack Ødegård, kan fanget CO2 brukes til å lage nye industrielle produkter.

– Fanget CO2 som ikke går til lagring, kan benyttes til å lage industrielle produkter som metanol og karbon-nanofiber. Her finnes det flere initiativer. Men uansett lagring eller bruk, så er det viktig å lykkes med karbonfangst skal vi nå målene om utslippsreduksjoner, sier Ødegård.

Smelteverk står for en stor del av utslippene fra industrien. Direktør for eiendomsutvikling i Mo Industripark AS, Jan Gabor, mener potensialet for karbonfangst i industrien er stort.

– Det er nødvendig å kutte karbonutslipp. I tillegg vil CO2 HUB Nord skape nye arbeidsplasser og sikre konkurransekraften til industrien. Dette er helt i tråd med Mo Industriparks bærekraftstrategi og vil tilføre viktig spisskompetanse til regionen, sier Gabor.

Prosjektet CO2 Hub Nord er et samarbeid mellom Mo Industripark AS, SINTEF, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture. I tillegg til Elkem Rana skal også utslipp fra SMA Mineral etter hvert gå inn i renseanlegget.

Det tredje store testprosjektet i Norge

Elkems klimadirektør Trond Sæterstad, ser fram til å få installert den mobile testenheten i tilknytning til selskapets smelteverk i Mo i Rana.

– Elkem lanserte nylig et globalt klimaveikart for å redusere utslipp mot netto null og øke leveransene av avanserte materialer til det grønne skiftet. Veikartet fokuserer blant annet på å redusere fossile CO2 -utslipp og karbonfangstanlegg vil være en viktig del av dette arbeidet. Vi er stolte over at vi nå får på plass et nytt stort testprosjekt for karbonfangst i Norge, sier Sæterstad.

De to tidligere store testprosjektene har vært ved Norcem i Brevik og Fortum Oslo Varme på Klemetsrud.

Mobilt testanlegg

Aker Carbon Captures mobile testenhet er et fullverdig fangstanlegg som kan transporteres til lokasjoner over hele verden.

– Elkem og SMA Mineral er eksempler på at en voksende gruppe industriaktører ser til karbonfangst for å kutte utslipp som ikke lar seg erstatte av fornybar energi eller energieffektivisering, sier Jon Christopher Knudsen, kommersiell direktør i Aker Carbon Capture.

– Aker Carbon Capture er allerede i gang med å levere verdens første karbonfangstanlegg i sementindustrien, og vi ser frem til å begynne å teste vår egenutviklede fangstteknologi på utslipp fra smelteovner i prosessindustrien, sammen med partnere i Elkem og SMA Mineral, legger Knudsen til.

Fanger utslipp fra to aktører

Den andre bedriften som skal koble sine avgasser på fangstanlegget er SMA Mineral, som driver med produksjon av kalk og dolomitt. De ser store muligheter for å styrke sin posisjon med karbonfangst.

– Dette har vi vært positive til hele veien, og det er veldig spennende å være med i dette prosjektet helt fra starten. Vi har hatt et godt samarbeid. Vi tror at resultater og erfaring fra testanlegget bidrar til muligheter for å redusere klimafotavtrykket fra selskapets andre fabrikker også, sier plassjef ved SMA Mineral i Mo i Rana, Johnny Vangen.

SINTEF har en ledende rolle i prosjektet. Jack Ødegård påpeker at det er store muligheter for utslippskutt knyttet til verdens metallproduksjon.

– Til sammen har partnerne i dette prosjektet identifisert 1,5 millioner tonn fangbart CO2 fra sine virksomheter i regionen. Det tilsvarer tre prosent av Norges totale utslipp, og representerer nesten en tredel av utslippene fra metallindustrien, avslutter Ødegård.

Les også: – Viktig samarbeid skal gjøre norsk industri utslippsfri

Fakta om prosjektet

  • CO2 HUB Nord er et samarbeid mellom Mo Industripark AS, SINTEF, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture. Mo Industripark AS er prosjekteier med SINTEF som prosjektleder.
  • Prosjektet er en videreføring av CO2 Hub Nordland (fra 2018) og regional kartlegging (fra 2017), sistnevnte med støtte fra blant andre Nordland Fylkeskommune
  • Dette vil være verdens først testanlegg for karbonfangst på avgasser fra smelteovner i ferrosilisiumindustrien.
  • Hovedmålet med prosjektet er å validere teknologien på reelle industrielle avgasser fra smelteverk for å forberede et fullskalaanlegg for industriell karbonfangst. Programmet går over to år.
  • Fanget karbon kan enten lagres (karbonfangst og lagring, CCS) eller gå inn i nye industrielle prosesser (karbonfangst og bruk, CCU).
  • I tillegg til Elkem Rana skal også avgassene fra SMA Minerals produksjon blandes inn i renseanlegget. Å blande avgasser fra to ulike industrielle anlegg er viktig for å etablere dette som vanlig infrastruktur og vil være det første anlegget i sitt slag.
  • Aker Carbon Captures mobile testenhet er et fullverdig fangstanlegg som kan transporteres med lastebil til lokasjoner over hele verden. I tillegg til Brevik og Klemetsrud har anlegget vært i Risavika og Mongstad i Norge samt Sverige, Skottland, USA og Polen, før turen går til Mo i Rana.
  • Prosjektet har et budsjett på 23,6 millioner kroner, hvor det statlige Gassnova CLIMIT-programmet vil bidra med 13,8 millioner kroner og industrien bidrar med resten.

Prosjektinformasjon

Prosjektstart:

01.10.2017

Kontaktperson