Til hovedinnhold
Norsk English

– Viktig samarbeid skal gjøre norsk industri utslippsfri

Flerefaseanlegget på Tiller i Trondheim ble etablert i SOLVit-prosjektet og er et testanlegg for CO2-fangst. Copyright: SINTEF
CO2-utslipp kan i flere industrielle prosesser virke tilnærmet uunngåelig. Men med CCS-teknologi kan disse utslippene reduseres kraftig og samtidig gjøre bedrifter mer klimavennlig. Nå fortsetter SINTEF og Aker Carbon Capture samarbeidet for å levere fremtidens CO2-fangstløsninger.

CO₂-fangst spiller en nøkkelrolle i arbeidet mot en utslippsfri industri. Derfor haster det med å få teknologien ut til markedet. CCS står for Carbon Capture and Storage, det vi på norsk kaller karbonfangst og -lagring. CO₂ som dannes i industrielle prosesser, slik som metall- og sementindustrien, kan fanges med CCS-teknologi før den transporteres langs norskekysten og lagres trygt på norsk sokkel.

– CCS-teknologi fungerer, og har blitt brukt til forskjellige formål i stor-skala de siste 20 årene. Nå som det store gjennombruddet globalt kommer, er det viktig å redusere kostnadene, øke sikkerheten og utvikle effektive løsninger for CO₂-fangst fra forskjellige utslippskilder ved å fortsette utviklingen av neste generasjon teknologier, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Nå skal det lønne seg med CO₂-fangst

Aker, nå Aker Carbon Capture (ACC), har sammen med SINTEF samarbeidet i over ti år om å utvikle et av CCS-industriens beste fangst-teknologier. I tillegg har ACC og SINTEF hatt en rekke forsknings- og utviklingsprosjekt for testing og utvikling av andre fangstmetoder: alt fra membranteknologi, hydrogenapplikasjoner og metoder som øker fangstgraden.

– Økende interesse for karbonfangst som en løsning for å avkarbonisere industrien øker i takt med forventingene til hva CCS-teknologien kan levere. Sammen med SINTEF vil vi jobbe for at vi kan oppfylle disse forventningene, sier Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture.

En viktig fangstmetode er CO₂ absorpsjon ved hjelp av aminbaserte solventer. Solventer er rensekjemikalier som binder til seg CO₂ og hindrer gassen å slippe ut av pipa. En utfordring med CO₂-fangst er at det kreves en vesentlig mengde energi. En løsning på dette kan være å utnytte spillvarme som energikilde. 

Regjeringen har gitt sitt klarsignal

Tiden er inne for å ta steget fra pilot- og testanlegg til storskalaløsninger som kommer industrien til gode. I fjor lanserte regjeringen prosjektet "Langskip" – et prosjekt som skal bane vei for nye teknologiske løsninger for fangst, transport og lagring av klimagassen CO₂.

SINTEF har forsket på CO₂-fangst i over 35 år og for ti år siden ble et testanlegg for CO₂ -fangst etablert på Tiller i Trondheim som ble etablert av SINTEF i forbindelse med prosjektet SOLVit. SOLVit-prosjektet varte i åtte år og var ledet av Aker med SINTEF og NTNU som forskningspartnere.

Inne i laboratoriet på Tiller i Trondheim ruver et 30 meter høyt CO2-renseanlegg for å teste ulike fangst-teknologier.

Samarbeidet utviklet over år har gitt grobunn for kommersialisering av fangst løsningene og forskningsprosjekter i EU og innovasjonsaktiviteter rundt om i verden, samt på teknologisenter Mongstad (TCM). Sentrale utfordringer for CCS området nå er skalering, nullutslippsløsninger og ytterligere kostnadsreduksjoner.

– CO₂-fangst er i en veldig tidlig fase av kommersialisering og vi kan forvente en kontinuerlig teknologiutvikling i kommende år. Vi skal finne de best egnede kjemikaliene og optimalisere fangstanlegg og -teknologi som krever minimalt med oppfølging. I sum vil dette gjøre det lettere for industrien å ta i bruk CCS, sier Eirik Falck da Silva, forskningsleder innen CO₂-fangst i SINTEF.

Nå skal Aker Carbon Capture og SINTEF satse på nye markedssegmenter, deriblant hydrogen, og oppskalering av teknologiske løsninger. I en ny intensjonsavtale styrker de samarbeidet for nye prosjekter.

– Denne avtalen handler om et krafttak for klima, CCS er en helt nødvendig løsning for å oppnå klimanøytralitet rundt midten av dette århundret. Med denne intensjonsavtalen søker vi å korte ned tiden til markedet, koble markedssignal enda tettere til forsknings- og innovasjonsvirksomheten samt å optimalisere bruken av forsknings og teknologiinfrastruktur, sier Nils Røkke, direktør for bærekraft i SINTEF.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson