Til hovedinnhold
Norsk English

EU: Vi skal være banebryteren for hydrogen

Bilde tatt under lanseringen av Clean Hydrogen Partnership
Clean Hydrogen Partnership ble lansert 29. november 2021. Fra venstre: Bart Biebuyck, Executive Director, FCH JU, Jean-Eric Paquet, generaldirektør for DG Research and Innovation i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, president i Europakommisjonen, René Schutte, Chair of the FCH JU Governing board, Rosalinde van der Vlies, Director Clean Planet i DG Research and Innovation og Laurent Antoni, President Hydrogen Europe Research. Foto: FCH JU
Europakommisjonens president Ursula von der Leyen lanserte Clean Hydrogen Partnership under EUs Hydrogen Week nylig. Den felles forsknings- og innovasjonsplattformen vil finansiere prosjekter på til sammen minst to milliarder euro.

Midlene skal akselerere utviklingen av europeiske verdikjeder for bruk av hydrogenteknologier og bidra til bærekraftige, karbonfrie og fullt integrerte energisystemer.

– Rent hydrogen vil ha en sentral plass i fremtidens klimanøytrale økonomi, og jeg er stolt av Europas rolle som verdens banebryter for rent hydrogen. I begynnelsen av dette året var mer enn 200 nye hydrogenprosjekter annonsert globalt. 55 prosent av dem er i Europa. Investeringene globalt er på mer enn $500 mrd .

– Vi må skalere opp ren hydrogenproduksjon, utvide bruksområdet og skape en god sirkel der etterspørsel og tilbud nærer hverandre og senker prisene. Dette er uten tvil en global bestrebelse, men jeg vil at Europa skal lede løpet, sa von der Leyen sa i sin åpningstale under EU Hydrogen Week 29. november.

SINTEF sentrale i utforming og gjennomføring

EU vil støtte Clean Hydrogen JU med 1 milliard euro for perioden 2021-2027, supplert med minst en tilsvarende mengde private investeringer (fra de private medlemmene av partnerskapet). Programmet bygger videre på mer enn et tiår med forskning og innovasjon gjennom Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).

– SINTEF har ledet eller deltatt i 30 av prosjektene FCH JU har støttet. Til sammen har disse prosjektene hatt et totalbudsjett på om lag 1,5 milliarder kroner, forteller Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogen i SINTEF.

Han sto også på talerlisten under EU Hydrogen Week og skal lede transportdelen av det nye programmet på vegne av Hydrogen Europe Research, hvor han er styremedlem. Transport som tema vil disponere et budsjett på rundt 650 millioner euro i perioden 2021-2027.

Foto: Skjermdump fra direktesendingen av EU Hydrogen Week 2021 med Steffen-Møller Holst på talerlisten.

– Forsknings- og innovasjonsaktiviteten vår i Europa har svært stor spennvidde og inkluderer alt fra materialutvikling for elektrolyse og brenselsceller og produksjon av hydrogen fra vindkraft til implementering av elektrolyseteknologi i 100 MW skala. Vi erfarer sterk vekst i Europa på hydrogenområdet, og SINTEF har gjennom nettverksbygging og informasjonsspredning gjort et betydelig bidrag til at Norge er helgrønne på kartet som viser status for hydrogenprosjekter i Europa, sier Møller-Holst, som også har vært styreleder for Norsk hydrogenforum siden 2015.

Det er European Clean Hydrogen Alliance som har utarbeidet oversikten over hydrogenprosjekter i Europa, som viser mer enn 750 ulike prosjekter hvor mer enn 600 skal være igangsatt innen 2025. Klikk her for å få opp hele prosjektoversikten.

Inviterer til samspill

EU mener at forskning og næringsliv må komme enda tettere sammen i realiseringen av mulighetene hydrogen gir for å skape en klimanøytral økonomi. Utover Clean Hydrogen Partnership som samspillsplattform finnes det per nå 36 såkalte "Hydrogen Valleys" i verden, de aller fleste i EU. Om enn i mindre skala, er vi også Norge i gang med Hydrogen Hubs, gjennom Enovas 15 tildelinger av midler til forprosjekter.

– For å bygge hydrogenøkonomien ytterligere i EU, må vi sikre at hele EU drar nytte av oppskalering og distribusjon av hydrogenproduksjon. og sluttbrukerapplikasjoner, det trengs for eksempel flere europeiske Hydrogen Valleys, og det vil være viktig å bygge forbindelser mellom gamle og nye Hydrogen Valleys, sier Jean-Eric Paquet, generaldirektør for DG Forskning og innovasjon i Europakommisjonen.

Her hjemme er det utlyst en konkurranse om muligheten til å danne Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen og ammoniakk med oppstart fra sommeren 2022.

– Mer enn 50 industripartnere her hjemme og ca. 30 internasjonale tilknyttede partnere ønsket å delta i vår søknad om et slikt senter, noe som utgjør rekordinteresse. Vi kan slå fast at det er svært høye ambisjoner i norsk næringsliv for å ta en posisjon innen hydrogenteknologi og verdikjedene knyttet til fremtidens bærekraftige energisystem, sier forskningsleder for elektrokjemisk energikonvertering og systemløsninger i SINTEF, Kyrre Sundseth.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson