Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Community styrker teamet med ny forretningsutvikler

Alexandra Klimek
Alexandra Klimek skal blant annet jobbe med digitalisering i SINTEF. Foto: Privat
SINTEF Community har ansatt Alexandra Klimek som forretningsutvikler fra 1. juni.

Alexandra Klimek (39) er ansatt som forretningsutvikler i SINTEF Community, og kommer til forskningsinstituttet fra jobben som markeds- og forretningsutvikler innen bygg, anlegg og eiendom i Standard Norge. Hun har også tidligere jobbet med strategi og analyse i Statsbygg. 

I første omgang vil Klimek bidra til avslutningen av forprosjektet Byggforskserien 2.0, som ser på videreutviklingen av Byggforskserien i en mer digitalisert byggenæring. I Standard Norge har hun jobbet mye med digitalisering av innhold, og hennes kunnskap derfra blir viktig i innspurten av prosjektet.  

– Digitalisering innebærer en balansegang som krever evne til langsiktig tankegang samtidig som man utnytter og videreutvikler potensialet i det eksisterende. Derfor er vi spesielt glad for at Alexandra nå blir med på laget for å hjelpe oss videre med oppgavene vi har foran oss, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community. 

Behovet for en felles universell datastruktur for bygge- og anleggsnæringen er stort, og er adressert av flere store standardiseringsorganer som CEN og ISO. Lenge før korona-tiden tok oss, kom det mange signaler om at fremtidens forretningsmodeller kan bli endret totalt eller byttet ut med nye. 

– Jeg tror min oppgave blant annet blir å bidra til å posisjonere SINTEF Community overfor en bygg- og anleggsnæring som er i stor endring. Å jobbe videre med utviklingen av såkalte produktdatamaler eller PDT-er (ProduktDataTemplates) blir en veldig viktig oppgave. Jeg tror dette vil være et framtidig viktig bindeledd mellom digitalisering og bærekraft, sier Klimek.  

I tillegg til å jobbe med forretningsutvikling innen produktene og forskningen ved SINTEF Community, har Klimek også erfaring fra innovasjonsarbeid, bærekraft og kontraktstyper innen bygg- og anleggsnæringen.   

– Forskningsresultater er en undervurdert styrke i norsk bygg- og anleggsbransje. Mulighetsrommet er stort. Å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling på tvers av områder er veldig spennende, og det håper jeg å kunne bidra sterkt til i jobben mot et felles strategisk mål, sier Klimek.  

Alexandra Klimek har en master i statsvitenskap fra Tyskland og en PHD innen teknologi og vitenskapsstudier fra NTNU. Hennes første arbeidsdag blir 1. juni, og hun vil ha tilknytning til SINTEF Community i Oslo. 

Kontaktperson