Til hovedinnhold
Norsk English

Hør om overskuddsvarme i nyeste episode av Teknisk sett

Petter Røkke og Petter Nekså
HighEFF senterleder Petter Røkke og sjefforsker Petter Nekså intervjues i nyeste episode av podkasten Teknisk Sett.

Petter og Petter snakker om det enorme potensialet overskuddsvarme representerer for Norge. Rundt 20 TWh går tapt hvert år i Norge. 

Noen industrier er allerede flinke til å utnytte overskuddsvarme som er på mer enn 250 grader, men det er mye uutnyttet potensiale på lavere temperaturer.

Ifølge forskerne kunne denne ekstra varmen brukes til dyrking av frukt eller grønnsaker, eller til å tørke biomasse som tare. Dyrking og tørking av tare i storskala er en mulig løsning for å fjerne CO2 fra atmosfæren.

– Overskuddsvarme er en enorm ressurs, sier Petter Røkke, forskningssjef i SINTEF og leder for forskningssenteret HighEFF. Å utnytte overskuddsvarmen er et viktig tiltak mot global oppvarming, og kan bidra til at vi skaper nye og spennende arbeidsplasser i Norge.

Du kan høre podkastepisoden her:

Kontaktperson