Til hovedinnhold
Norsk English

3 råd for bærekraftig omstilling i Nordsjøen

Johan Hustad, direktør hos NTNU Energi, og Nils Røkke, direktør for bærekraft ved SINTEF
SINTEF og NTNU presenterte i dag på Arendalsuka tre råd til politikere for grønn omstilling i Nordsjøen. Rådene ble presentert av Nils Røkke, direktør for bærekraft ved SINTEF, og Johan Hustad, direktør hos NTNU Energi. Begge mener at rådene kan hjelpe Norge å bli en slags "Silicon Valley" for grønne energiløsninger.

Råd 1: Sørg for bærekraftig utbygging av Nordsjøområdet

All økonomisk virksomhet i Nordsjøen må ta hensyn til både klima og naturmangfold. Vi må legge til grunn for nullutslippsløsninger fra hele verdikjeden, fra produksjon til sluttbruk, på naturens premisser. Samarbeid med berørte samfunnsaktører må skje i en demokratisk og inkluderende prosess, og forene interessene i sosialt akseptable løsninger.

Råd 2: Legg til rette for CO₂-lagring tilsvarende hundrevis av Langskip-prosjekter innen 2050

CO₂-fangst, transport og lagring (CCS) er avgjørende for å nå nullutslipp innen 2050 i Norge, Europa og globalt. I dag lagrer vi årlig 1,7 millioner tonn CO₂ i Europa og 40 millioner tonn globalt. Innen 2035 må vi gange disse tallene med 100 – og innen 2050 med nesten 200. Derfor må Norge begynne å tenke allerede i dag hvordan vi skal få realisert anlegg nummer 2, 10 og 100 og hvilken forretningsmodell skal ligge til grunn.

Råd 3: Oppretthold kunnskapsforspranget

Utfordringene vi står foran er større enn noensinne. Norge har stort kunnskap om Nordsjøen, og er en leder i energifeltet. Men om vi skal nå våre klimamål må forskning og utvikling oppskaleres. FME-sentrene (som NCCS, NorthWind og NTRANS) kom som et resultat av klimaforliket i 2009, med en dobling av forskning på ren energi. Dette trenger vi minst å doble igjen (Bill Gates ønsker en femdobling, og IEA – Det internasjonale energibyrået – en firedobling).

3 råd for bærekraftig omstilling i Nordsjøen

Reaksjoner fra industrien

Rådene ble godt mottatt av et industripanel som debatterte etter presentasjonen. Industriaktørene som var representert på debatten påpeker at det er viktig for industrien at det skapes et marked for de produktene og tjenestene som utvikles rundt det grønne skiftet, slik at norsk industri kan tjene på det. Arvid Moss, konserndirektør hos Hydro Energy, ønsker seg i denne sammenhengen rammevilkår i Norge på likt nivå som i EU. Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø hos Norsk olje og gass, påpeker at omstillingen vil kreve et bredt samarbeid på tvers av mange etater og selskaper, og at det kreves en diskusjon om hva som skal gjøres for å få til best mulig samarbeid.

Politisk debatt

Presentasjonen ble også etterfulgt av en politisk debatt. Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskritspartiet, Sosialistisk venstrepartiet og Miljøpartiet de grønne var representert.

Opptak av debatten kan du se her: https://vimeo.com/584504387/recommended

Kontaktperson