Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningssjef i SINTEF Ocean Hans Bjelland deltar i regjeringens nye havbruksutvalg

Forrige fredag ble forskningssjef i SINTEF Ocean Hans Bjelland oppnevnt i statsråd som et av medlemmene i et nytt utvalg som skal gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

I juli la regjeringen frem havbruksstrategien "Et hav av muligheter". Et av tiltakene var å sette ned et utvalg for å gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

  • Utvalget skal både gå gjennom og vurdere:
    de målsettingene som ligger til grunn for dagens tillatelsesreguleringer av havbruksnæringen.
  • helheten i selve systemet.
  • hvordan de kan tilpasses dagens og fremtidens utfordringer.

Bidra til en bærekraftig vekst i næringen

SINTEF Ocean jobber for en bærekraftig utvikling av alle produksjonssystemer innen havbruk. Hans Bjelland, som er forskningssjef for avdelingen Havbruk, har lang erfaring fra forskning og teknologiutvikling for havbruksnæringen. Han leder blant annet Exposed Aquaculutre Operation; et senter for forskningsdrevet innovasjon som tar for seg kunnskap og teknologi for fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.

– Mandatet er bredt, og arbeidet vil kunne ha svært stor betydning for næringen fremover. Jeg takker for tilliten og ser frem til å arbeide med et sammensatt område, på tvers av flere fagdisipliner med svært kompetente utvalgsmedlemmer. Jeg håper at vår kompetanse, og vårt perspektiv på blant annet teknologi og innovasjon som en avgjørende del av bærekraftig utvikling, vil være verdifullt for utvalgets arbeid, sier han.

Klikk her for å lese saken og mandatet på regjeringen sine nettsider

 

Kontaktperson