Til hovedinnhold
Norsk English

Havvind: Oppstart av nytt prosjekt for havnett i Nordsjøen

STAVANGER – Næringsminister Iselin Nybø annonserte i dag at prosjektet Havnett er innvilget støtte på 82,7 millioner kroner gjennom Grønn plattform-ordningen.

Prosjektet vil utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger som skal muliggjøre lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet. Arbeidet vil omfatte både bunnfast og flytende vindparker, og på sikt kunne gi nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter. 

Støtten, inkludert prosjektbidrag fra partnerne, utløser en satsing på 125,5 millioner kroner totalt til å utvikle offshore havnett for fremtiden. Både leverandører og energiselskaper vil delta aktivt i prosjektet sammen med forskningsinstitusjonene. Prosjektet skal gjennomføres over tre år.  

OceanGrid webside

– Vårt mål er at havvind kan realiseres i stor skala. Vi må bygge vindparker på en kostnadseffektiv måte og vi er avhengig av at vi får kraften helt frem til kunden. Det er avgjørende for å lykkes at energiselskaper, forskningsinstitusjoner og leverandørselskaper samarbeider om å få dette til, sier Florian Schuchert, ansvarlig for forskning på havvind i Equinor som er leder for prosjektet 

Prosjektet Havnett vil adressere markedsdesign og regulatoriske forhold knyttet til utbygging og drift av et havnett for tilkobling av store havvindparker. Det vil utvikle norsk teknologi og leverandørindustri for leveranser av nye kabeldesign, subsea-teknologi og flytende omformerstasjoner. Havnett har også en forskningsdel, ledet av SINTEF, som skal løse spesifikke forskningsutfordringer. 

– Dette prosjektet vil utvikle teknologi og løsninger som er helt essensielle for å lykkes med havvindsatsningen. Det vil legge grunnlag for en lønnsom havvindutbygging i Norge, og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne jobber, sier sjefforsker i SINTEF, John Olav Tande. 

Europa har som mål å installere 300 GW med havvindkapasitet innen 2050. Norsk industri er verdensledende innenfor teknologi til havs og på havbunnen, utviklet og finansiert gjennom 50 år med olje- og gassvirksomhet. Norge har derfor en enestående mulighet til bygge videre på denne kompetansen for å kunne ta en betydelig andel av dette markedet.  

–  Vi mener dette prosjektet er viktig og riktig for å utvikle gode løsninger og ny teknologi som kan realisere lønnsom havvind og havnett i Norge. Dette vil berede grunnen for nye konsepter, arbeidsplasser og leverandørindustri som kan konkurrere internasjonal, sier ansvarlig for havvind i Fred. Olsen Renewables, Lars Bender, som blant annet vil bidra som styreleder i prosjektet. 

Næringsminister Iselin Nybø møter Equinors Jens Økland (til venstre) og Florian Schuchert (til høyre) i forbindelse med tildeling av forskningsmidler til prosjektet Havnett.Foto: Equinor
Næringsminister Iselin Nybø møter Equinors Jens Økland (til venstre) og Florian Schuchert (til høyre) i forbindelse med tildeling av forskningsmidler til prosjektet Havnett.Foto: Equinor

Havnett (også kjent som Ocean Grid) består av følgende partnere: 

Energiselskaper og utviklere 

 • Equinor
 • Agder Energi
 • Aker Offshore Wind
 • Deep Wind Offshore
 • Hafslund Eco
 • Fred. Olsen Renewables 

Leverandører og produsenter 

 • Aibel
 • Nexans
 • AkerSolutions
 • DNV
 • Benestad
 • ABB
 • Hitachi ABB 

Forskning og innovasjon 

 • SINTEF
 • NTNU
 • UiO 

Om Grønn plattform

Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Grønn plattform ble lansert i regjeringens tredje tiltakspakke med økonomiske tiltak som følge av koronapandemien i mai 2020. 

Les mer om Grønn plattform hos Norges Forskningsråd.


 

Kontaktperson