Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan kan klimavennlige nabolag bli attraktive nok for folk?

Å endre energibruken i byer og nabolag er nødvendig for å redusere klimagassutslippene. Men vi må samtidig passe på at områdene vi utvikler blir bedre for folk. Bildet viser hvordan det kan bli i Zero Village i Bergen. Ill: Snøhetta
Å endre energibruken i byer og nabolag er nødvendig for å redusere klimagassutslippene. Men vi må samtidig passe på at områdene vi utvikler blir bedre for folk. Bildet viser hvordan det kan bli i Zero Village i Bergen. Ill: Snøhetta
Byene våre må bli mer klimavennlige. Derfor har forskere undersøkt hvordan vi kan gjøre nullutslippsområder attraktive å bo i, og peker på tre suksessfaktorer.

Klimavennlige nabolag: Byer står for om lag åtti prosent av energibruken og syttifem prosent av klimagassutslippene på verdensbasis. Derfor er det å redusere utslippene i byer og nabolag et lurt sted å starte hvis man skal ha sjans til å nå klimamålene. EU har mål om at det skal utvikles hundre energipositive nabolag i Europa innen 2025, og det forskes for fullt på tekniske løsninger som skal gjøre det mulig.

Men for at de tekniske løsningene faktisk skal bli tatt i bruk må vi sørge for at nabolagene også blir gode for folk, ikke bare for klimaet, sier forsker Daniela Baer i SINTEF.

Hun har sammen med kollegaer fra SINTEF og NTNU kartlagt hvordan de som utvikler nullutslippsområder og plussenergiområder i Norge, også sørger for sosial innovasjon.

Sosial innovasjon handler nettopp om å utvikle teknologiske løsninger som gjør samfunnet bedre å leve i, for eksempel ved å legge til rette for inkludering, trivsel, trygghet, god helse og bokvalitet for innbyggerne.

Forskningen presenteres i artikkelen Approaches to Social Innovation in Positive Energy Districts (PEDs)—A Comparison of Norwegian Projects

Tolv pilotområder i Norge

Forskerne har undersøkt hvordan tre ulike prosjekter (FME ZEN, +CityxChange og syn.ikia) har lagt til rette for sosial innovasjon i planlegging av til sammen tolv nullutslippsområder i Norge. Ved å sammenlikne prosjektene har de identifisert ulike tilnærminger til innbyggermedvirkning, samarbeid mellom aktører og kompetansebygging.

Tre suksessfaktorer

Resultatene fra undersøkelsene kom ikke som noen stor overraskelse på forskerne. For å lykkes med sosial innovasjon i utvikling av nullutslippsområder er det viktig å:

  • Avklare hvem som har ansvaret for å tilrettelegge for sosial innovasjon.
  • Sørge for at de som driver medvirkningsprosesser har rett kompetanse til å tilrettelegge for sosial innovasjon.
  • Vurdere hvordan ulike aktører og interessenter kan bidra til sosial innovasjon gjennom samarbeid.

 Med disse funnene har vi enda bedre belegg for å gi råd til de som skal planlegge nullutslippsområder i framtiden, sier Daniela Baer.

Les mer i artikkelen Approaches to Social Innovation in Positive Energy Districts (PEDs)—A Comparison of Norwegian Projects

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Utforsk fagområdene

Kontaktperson