Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt skipsdesign skal gjøre norsk skipsfart grønnere

Slik kan de nye skipene bli seende ut. Illustrasjon: ZeroCoaster skipsdesign/ VARD
Slik kan de nye skipene bli seende ut. Illustrasjon: ZeroCoaster skipsdesign/ VARD
Norge trenger mer enn 100 nye skip de neste årene. De fleste av disse bør ha null utslipp. En nytt modulbasert skipsdesign som nå utvikles i et norsk innovasjonsprosjekt kan gi det grønne skiftet et løft til havs.

Skipene som seiler langs den langstrakte kysten vår utgjør en viktig del av den nasjonale infrastrukturen, men er i gjennomsnitt rundt 30 år gamle. SINTEF har sammen med redere, skipsdesignere, lasteeiere, utstyrsleverandører og klasseselskap gjennomført en omfattende studie av dagens vareflyt og skipsflåte. De har også analysert mulige teknologiske og operasjonelle løsninger for å redusere utslippene.

Arbeidet har blant annet resultert i et nytt skipsdesign for innenriks skipsfart. Rett før nyttår underskrev SINTEF en avtale med skipsverftet VARD om et toårig utviklingsprosjekt for å ferdigstille skipsdesignet.

Muliggjør bruk av «alle» grønne drivstoff

Designet kalles ZeroCoaster, og har som mål å etablere et innovativt flåtefornyelsesprogram av lav- og nullutslipp selvlosserfartøy basert på hybrid elektrisk drivlinje for ulike energibærere. Dette innebærer en modul-basert energiproduksjon ombord, som effektivt kan skiftes ut. Løsningen gjør det mulig å endre drivstoff etter hvert som utviklingen viser hvilke grønne drivstoff som vinner frem.

– Prosjekter som dette bidrar til å få fart på den grønne flåtefornyelsen, sier Trond Johnsen, Markedssjef, SINTEF Ocean. 

I tillegg til nullutslipps-teknologien har forskerne også hatt søkelys på kostnadseffektivitet i skipsbygging og fleksibilitet i drift.

– Skalering av teknologien til større skip og markeder er minst like avhengig av å redusere den kommersielle risikoen, som å finne de teknologiske løsningene. ZeroCoaster-prosjektet adresserer dette på en god måte, sier Johnsen.

Skal redusere utslippene med 50 prosent

Med bakgrunn i Parisavtalen er norske myndigheters mål å redusere klimagassutslipp fra skipsfart og fiske med 50 prosent innen 2030. I 2019 lanserte den norske regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart, i denne understrekes et sterkt behov for en grønn fornyelse av den aldrende norske bulkskipflåten.

Med ZeroCoaster presenteres et null-utslipps design for kystnær skipstrafikk, men målet er at designet også skal skaleres opp for bruk i global skipsfart – da sannsynligvis som et hybrid konsept med begrensede klimagassutslipp.

Fakta om ZeroCoaster:

Gjennom pilotprosjektet innen Grønt Skipsfartsprogram er det utviklet et konsept som legger stor vekt på fleksibilitet og moduler. For eksempel er skroget skalerbart og kraftproduksjon på skipet modulbasert. Dette konseptdesignet skal nå videreutvikles til et produsksjonsklart design, med nødvendige tegninger og spesifikasjoner for skip med 2000, 5000 og 8000 tonn lastekapasitet (dwt), som er det segmentet hvor behovet for flåtefornyelse er størst.

Type: General Cargo lasteskip
Lastekapasitet: 4,000 – 5,500 dwt
Last: De fleste bulk og volum laster IMO 5.1 & 4.2
Lengde og Bredde: L 99m, B 15m
Hastighet: 8-12 knop
Operasjons område: Norden og europa
Rekkevidde: 600 – 2000 nm
Propulsjonssystem: Hel-elektrisk
Energisystem: Modularisert og klart for batteri, hydrogen, amoniakk, metanol og LNG
Partnere: VARD Engineering Brevik, DNV GL, ABB Marine & Ports, Flowchange, Trosvik Maritime og SINTEF Ocean.

Arbeidet med konseptet fortsetter i et nytt innovasjonsprosjekt skal gå de neste 2 årene med budsjett på 14 millioner kroner.

Motiverte redere

– Norske kystrederier er motiverte for grønn flåtefornyelse, og flere er godt i gang med nybygging og ombygging. Det kommer stadig nye fartøy på vannet hvor utslippene er redusert omtrent til det halve av forrige generasjons fartøy, både gjennom mer energieffektive design og overgang til LNG (flytende naturgass) og hybride energisystem med batterier, sier Johnsen og legger til:

– Utviklingen er altså allerede positiv, og interessen for Heidelberg/Felleskjøpet sin pågående anbudsrunde på et nullutslipp kystbulkskip viser at mange allerede er klare for å ta det neste steget. Skipsteknologien skal vi få på plass, så får energipolitikken sørge for tilstrekkelig grønn drivstoffproduksjon, sier Johnsen.

 

Kontaktperson