Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 som råvare blir en "game changer" for industrien

Copyright: Shutterstock
CO2-utslipp tilsvarende det 2200 biler i året produserer kan bli til nye produkter ved hjelp av bioteknologi. I EU-prosjektet PyroCO2 skal klimagassen CO2 bli til lønnsom business, samtidig skal prosjektet bidra til nullutslipp og en bærekraftig økonomi.

EU-kommisjonens "European Green Deal" skal bidra til å gjøre Europa klimanøytral og med en bærekraftig økonomi innen 2050. Nå satser de 400 millioner kroner på prosjektet PyroCO2. Prosjektet baner vei for innovative løsninger for CO2-fangst og utnyttelse (CCU).  

Et kinderegg for industrien

SINTEF har over 35 års erfaring med karbonfangst og -lagring (CCS), og CCS-teknologi er helt nødvendig for klare å kutte klimautslippene. Men skal vi gå mot en sirkulærøkonomisk modell og bærekraftige produksjonsprosesser trenger vi å se til nye løsninger som karbonfangst og -utnyttelse (CCU).

– Vi tar sikte på at prosjektet blir en "game changer" for industrier med store utslipp. Med løsninger som omdanner CO2 til verdifulle produkter kan industrien møte stadig strengere klimakrav, samtidig som de opprettholder sin konkurransekraft, og dermed arbeidsplassene, og er en del av klimaløsningen, sier seniorforsker Alexander Wentzel ved SINTEF.

Industriklynger med ressurser og kompetanse som trengs

Ved hjelp av bioteknologi blir CO2 konvertert til kjemikaler, som igjen kan brukes til å lage produkter vi bruker i dagliglivet. Det er karbonet i CO2 som kan brukes til å lage alt fra biodrivstoff til resirkulerbare og nedbrytbare materialer.

Prosjektet skal etablere en plattform for CCU som del av Herøya industripark. Herøya, som ligger i Porsgrunn, huser noen av de mest karbonintensive industriaktørene i Norge. Prosjektet vil dra nytte av de pågående storskala-aktivitetene innen karbonfangst og -lagring og får tilgang til inntil 100 prosent fornybar elektrisitet til å kjøre prosessene.

PyroCO2-prosjektet har som mål å etablere seg som et fyrtårn for innovative CCU-teknologier som er til nytte for europeiske næringer, innbyggere, og ikke minst miljøet, på veien mot et klimanøytralt Europa.

Prosjektinformasjon:

SINTEF er koordinator for PyroCO2, som består av totalt 20 ledende industri- og forskningsaktører fra 11 forskjellige land. Prosjektet er støttet av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020, starter opp høsten 2021 og varer i fem år.

Kontakter

Alexander Wentzel

Alexander Wentzel

Sjefforsker

 

Kontaktperson