Til hovedinnhold
Norsk English

Våtere klima gjør massivtretak utsatt for fukt

I alt er det utført fuktmålinger på 17 tak fordelt på 13 bygg med alder 1-9 år. Foto: Jørn Emil Gaarder
Bygging med massivtreelementer blir mer og mer vanlig, og med våtere vær i vente bør bransjen skjerpe fokuset på fuktsikker byggeprosess. Undersøkelser viser nemlig at innebygd nedbør i massivtretak kan ta årevis å tørke ut.

Klimavennlig, effektivt og vektbesparende er stikkord som forklarer hvorfor bygging med massivtre har blitt så populært de siste årene.

Men, tre er et fuktsensitivt materiale, og fuktsikring i byggeperioden er viktig. Det gjelder særlig for massivtre i kompakte tak, som har lite uttørkingsevne etter at tekkingen er på plass.

Uten særskilte tiltak for å beskytte treet vil takelementene være utsatt for nedbør i perioden mellom elementmontasje og taktekking. Tiltakene er ofte opp til den enkelte aktør å bestemme, og det er svært få veiledere og anbefalinger å støtte seg på.

Det har SINTEF og Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) gjort noe med, og lanserer en veiledning for fuktsikring av massivtretak.

Kartla fukt i 17 massivtretak

TPF har i samarbeid med SINTEF, med ekstra finansiering fra DiBK, gjort fuktmålinger på 17 tak fordelt på 13 bygg med kompakte massivtretak. Formålet var å undersøke hvordan byggfukt tørker ut over tid.

Intervjuer med takentreprenørene i prosjektene har gitt innblikk i hvilke regnpåkjenninger taket ble utsatt for før lukking, og hvilke tiltak som ble gjort for å begrense fuktopptak.

Tørker sakte, men sikkert

Regnvann som tas opp i byggeperioden, vil fukte opp oversiden av massivtreelementene. Etter at dampsperre, isolasjon og taktekking er på plass, stopper uttørking av overflaten, og vannet har derfor en lang vei å gå før det kan tørke ut gjennom undersiden.

Undersøkelsene viste at det kan ta mange år før all overskuddsfukt er ute, og det er derfor viktig at treet ikke tekkes inn med skadelige fuktnivåer.

Fuktmålinger utført på eksisterende massivtretak antyder svært sakte uttørking av byggfukt. Illustrasjon: Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF)

Savner omforent praksis for fuktsikring

Tiltakene for å begrense regnpåkjenningen i de undersøkte prosjektene spente fra provisorisk tekking samme dag som elementene ble montert, til ukesvis med eksponering og svabring av overflatevann før inntekking. Flere aktører uttrykte frustrasjon over at det ikke finnes noen omforent praksis for fuktbeskyttelse under bygging.

I dag er det ofte opp til takentreprenøren å vurdere hvor stor risiko man skal ta, ettersom risikoreduserende tiltak har stor innvirkning på prising i tilbudet. Ofte taper aktører som legger inn gode fuktbeskyttende tiltak i tilbudsprisen, til fordel for aktører som neglisjerer klimatilpasning og fuktsikring.

Beskriver tiltak i veiledning

For at takentreprenørene skal kunne konkurrere på like vilkår uten å ta unødig risiko har TPF nå gitt ut en veileder med anbefalinger basert på resultatene fra undersøkelsene.

TPF Informerer # 14 – Fuktsikring av Massivtreelementer i Byggeperioden beskriver tiltak for å sikre klimatilpasning og økt kvalitet på takene som bygges. TPF håper at veilederen bidrar til å redusere risiko for fremtidige fuktskader.

Last ned veilederen

Av Jørn Emil Gaarder, SINTEF Community og Trine Dyrstad Pettersen, Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF)

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson