Til hovedinnhold
Norsk English

Roboter som tar hensyn til fisk

SINTEF ACE, Rataren. Foto: SINTEF/Magnus Oshaug Pedersen
Bare 44 unge forskertalenter i hele Norge ble tildelt FRIPRO stipend. SINTEF Ocean seniorforsker Eleni Kelasidi var en av dem. Nå gleder hun seg til å dykke ned i en verden av fisk og undervannsroboter.

- Jeg ble temmelig skjelven da jeg fikk vite det, sier Eleni Kelasidi (38). Ansiktet sprekker opp i et stort smil på skjermen min. Vi møtes selvsagt på Teams.

Beskjeden om at hun var innstilt til dette prestisjefylte stipendiet for unge forskere under 40 år fikk hun over telefon fra en venninne, som etter noen nervepirrende minutter endelig fant søknaden til Eleni - på side 3!

- Det var helt herlig, men kanskje litt skummelt også, sier hun.

Eleni har jobbet med robotteknologi og autonome løsninger for bruk under vann i mange år allerede som forskeren i SINTEF Ocean. Hun har nøkkelkompetanse i modellering, kontroll og eksperimentell validering av metoder knyttet til ubemannede undervannsfartøy.  

Endring

Det er derfor ikke overraskende at prosjekttittelen på søknaden er CHANGE – et undervannsrobotkonsept for dynamisk skiftende omgivelser. 

I løpet av de tre årene prosjektet varer skal hun og teamet gå inn i helt nye forskningsområder når det gjelder autonome ubemannede undervannsfartøy (eng: Unmanned underwater vehicles (UVVs)) og biologisk materiale, som i denne sammenhengen er levende fisk. Bakgrunnen for prosjektet som ble antatt tredje gang hun søkte, finner vi i oppdrettsnæringa.

Langt til havs

Laksenæringa er i ferd med å dra lengre ut til havs. Merdene blir større, og går dypere. Fiskene øker til mange hundre tusen og omgivelsene blir røffere med hensyn til vær og vind. I slike omgivelser blir det behov for mer avstandsovervåking og automatisering for å trygge arbeidsforhold. Bruken av autonome UUVs vil derfor være en viktig del for å kunne møte disse utfordringene og gjøre næringa i stand til å drifte på en effektiv, sikker og bærekraftig måte.

- Med CHANGE ønsker vi å skape et vendepunkt for autonome undervannsoperasjoner i dynamisk skiftende miljøer. Ved å innlemme biologiske parametere (dvs. fiskeoppførsel) i de matematiske modellene vil vår tverrfaglige tilnærming gi grunnlag for fremtidens undervannsrobotikksystemer og gjøre det mulig å operere sammen med levende fisk, forklarer Eleni.

Og med til sammen 16 millioner kroner på bordet; 8 fra Forskningsrådet og 8 til fra SINTEF kan vi virkelig utgjøre en forskjell, forklarer Eleni.

Eleni på merdekanten.jpg
Forsker Eleni Kelasidi er en av 44 unge forskertalenter som mottok FRIPRI stipend til å utvikle nye metoder for bruk av undervannsrobåter i forskjellige typer omgivelser og tilknytning til fiskeoppdrett.

Bygge eget team

Dette er første gang den erfarne forskeren skal lede eget team. Det er drøm å få muligheten til bygge et team som jobber mot et felles mål.  – For meg er det viktig at jeg nå kan ansette en Ph.D.-student i prosjektet, og vi skal ha en Post-doc.-stipendiat. Og vi har tre hele år til rådighet uten at vi skal stilles til ansvar for en oppdragsgiver. Vi har frihet til bare å forske, teste og undersøke. Det er fantastisk.  

I, Robot

Roboter har vært en del av Elenis verden siden High School i Hellas, da hun leste boken «I, Robot» fra Isaac Asimov. – Da var det gjort, og etter det har i grunnen alt handlet om roboter og robotikk for meg. Det var også årsaken til at hun kom til Trondheim og NTNU.

–  Jeg kom ene og alene på grunn av «the snake-group» ved NTNU, sier hun. Denne gruppen utviklet en robotslange til bruk under vann.  – I mitt forskningsarbeid har jeg bidratt til å demonstrere vellykka forskningsresultater med robotslanger til bruk i undervannsapplikasjoner.

Hun har med disse resultatene etablert seg i front innen både teoretisk og eksperimentell forskning på modellering og kontrollstrategier for undervannsroboter og bevist sin evne til å utføre uavhengig og tverrfaglig forskning.

- Dette gir meg selvtillit når vi skal utvikle metoder for å håndtere UUVs når de beveger seg rundt i merdene med fisken. Dette er nytt for oss.  I en merd med 200 000 fisk langt til havs må disse UUVs styre seg selv og de må på en eller annen måte «lese» fiskens bevegelser og oppførsel og «ta hensyn».

Ser fremover

Denne utfordringen gleder Eleni seg til å å utforske, finne ut av og utvikle fremtidens løsninger i løpet av de neste årene. – Vi vil skaffe ny kunnskap og teknologi for fremtidens robotsystemer, hvor sameksistens og samarbeid med levende fisk og fleksible strukturer under operasjoner er viktig. Prosjektet vil resultere i avanserte realistiske modeller og nye kontrollstrategier for undervannsrobotikk.

 

Fakta om FRIPRO

Forskerprosjekt / Young Research Talents: Finansiering er ment å gi talentfulle unge forskere under 40 år i alle fagområder og tematiske områder muligheten til å forfølge ideene sine og lede et forskningsprosjekt.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson