Til hovedinnhold

Vi inviterer til konkurranse om 3D-printing

SINTEF, OBOS og Construction City arrangerer en  idékonkurranse med søkelys på hvordan 3D-printing kan effektivisere byggeprosesser, redusere klimaavtrykk og øke bokvaliteten.

BAE-næringen står for om lag femten prosent av klimagassutslippene i Norge, og samtidig ser vi at produktiviteten i en rekke sektorer står på stedet hvil. Additiv tilvirkning (3D-printing) åpner for nye muligheter for produksjon av komponenter, moduler og materialer, og kan bidra til betydelige effektiviserings- og klimagevinster. Tar du utfordringen, og utvikler en modell som kan utgjøre en forskjell?

I et webinar 21. juni går vi gjennom konkurranseoppgaven, bedømmelseskriterier, krav til innsending, og andre spørsmål du måtte ha. Send gjerne inn spørsmålene dine på forhånd til

Meld deg på webinaret

Konkurransen åpnes umiddelbart etter webinaret.

Om konkurransen

Leveransen skal bestå av en 3D-printet skalamodell, og en beskrivelse av idé og hvordan løsningen møter konkurransens bedømmelseskriterier. Konkurransen er ikke begrenset til en spesifikk tomt, kontekst, materialtype eller typologi. Det viktigste er at leveransen svarer på hvordan ideen bidrar til å forbedre byggeprosessen og/eller område- og bokvalitet. Innsending skjer via skjema på Construction Citys hjemmesider, når konkurransen åpner 21. juni. I tillegg ber vi om at 3D-printet skalamodell som skal bedømmes av juryen leveres fysisk til OBOS.

Bidragene vil vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Overordnet konsept og idé (50%)
  • Hvor godt løser ideen et reelt problem? Hvor godt er konseptet designet og beskrevet? På hvilken måte vil løsningen forbedre byggeprosessen og/eller bokvalitet?
  • Klimabidrag (25%)
  • Løsningens bidrag til energieffektivisering og utslippsreduksjon
  • Gjennomførbarhet og skalerbarhet (25%)
  • Potensialet for realisering av fullskala print, og relevans for bransjen

De tre beste ideene mottar pengepremier på til sammen 250 000,- fra OBOS, og tilbud om 30 rådgivningstimer fra SINTEF – samt utstilling på Oslo Innovation Week.

Les mer og meld deg på konkurransen her

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Publisert mandag 14. juni 2021
Fungerende forskningsleder
930 02 052