Til hovedinnhold
Norsk English

Vi inviterer byggenæringen til konkurranse om 3D-printing

Tar du utfordringen, og utvikler en modell som kan gjøre en forskjell?

BAE-næringen står for om lag femten prosent av klimagassutslippene i Norge, samtidig som produktiviteten i flere sektorer står på stedet hvil. Additiv tilvirkning (3D-printing) åpner for nye muligheter for produksjon av komponenter, moduler og materialer, og kan bidra til betydelige effektiviserings- og klimagevinster. 

Inviterer byggenæringen til å tenkt nytt

SINTEF, OBOS og Construction City arrangerer nå en  idékonkurranse med søkelys på hvordan 3D-printing kan effektivisere byggeprosesser, redusere klimaavtrykk og øke bokvaliteten.

Leveransen skal bestå av en 3D-printet skalamodell, og en beskrivelse av idé og hvordan løsningen møter konkurransens bedømmelseskriterier. Konkurransen er ikke begrenset til en spesifikk tomt, kontekst, materialtype eller typologi. Det viktigste er at leveransen svarer på hvordan ideen bidrar til å forbedre byggeprosessen og/eller område- og bokvalitet. Innsending skjer via Construction Citys hjemmesider. I tillegg ber vi om at 3D-printet skalamodell som skal bedømmes av juryen leveres fysisk til OBOS.

Bidragene vil vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Overordnet konsept og idé (50%)
  • Hvor godt løser ideen et reelt problem? Hvor godt er konseptet designet og beskrevet? På hvilken måte vil løsningen forbedre byggeprosessen og/eller bokvalitet?
  • Klimabidrag (25%)
  • Løsningens bidrag til energieffektivisering og utslippsreduksjon
  • Gjennomførbarhet og skalerbarhet (25%)
  • Potensialet for realisering av fullskala print, og relevans for bransjen

De tre beste ideene mottar pengepremier på til sammen 250 000,- fra OBOS, og tilbud om 30 rådgivningstimer fra SINTEF – samt utstilling på Oslo Innovation Week.

Frist for innsending av bidrag er 15. september.

Les mer om konkurransen og registrer deg her

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kontaktperson