Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Ocean blir med i Aker og World Economic Forums globale nettverk for havdata

C4IR Ocean har som mål å etablere verdens største og mest omfattende plattform for havdata. Sammen med SINTEF Ocean og de 16 andre partnerne i senteret, skal plattformen gi grunnlag for utvikling av bærekraftige, havbaserte løsninger for fremtiden.

World Economic Forum og Aker gruppen har lansert C4IR Ocean, som er det norske senteret til det globale nettverket Centre for the Fourth Industrial Revolution (C4IR). Målet til C4IR Ocean er å etablere verdens største og mest avanserte plattform for datadrevne løsninger for havet. Senteret har til hensikt å samle industri, akademia, myndigheter og det offentlige. Sammen skal de utvikle og ta i bruk nye teknologier for å sikre et bærekraftig hav for fremtiden.

Miljøutfordringer påvirker samfunnet globalt, og samarbeid er nøkkelen for å lykkes med å høste mulighetene som ligger i havet. At SINTEF Ocean blir med i C4IR Ocean åpner døren til et nytt globalt nettverk, samt mange nye muligheter for utvikling. Hovedproduktet Ocean Data Platform gir tilgang til informasjon og kompetansedeling på tvers av landegrenser – noe som muliggjør samarbeid som kan føre til nye og innovative løsninger for fremtiden.

Sammen for et felles mål

Etableringen av C4IR Ocean i Norge føles riktig med tanke på Norges lange historie innenfor havbaserte temaer. SINTEF Ocean har lange tradisjoner med å være kunnskapsleverandør for temaer knyttet til havrommet, og har sterk tro på at mange av fremtidens løsninger finnes i havet.

- For å høste disse løsninger trenger vi innovasjon, og det nye partnerskapet vårt forankrer denne troen i handling. Datagrunnlag av høy kvalitet blir stadig viktigere for å ta velinformerte beslutninger, og sammensetningen av SINTEF Ocean sin høyteknologiske forskningsinfrastruktur sammen med C4IR Ocean sitt ekspansive datasett gir en vinnende kombinasjon, sier Vegar Johansen, administrerende direktør for SINTEF Ocean.

Ocean Data Platform vil blant annet bidra til å modellere realistiske forhold i havet for å teste havkonstruksjoner, planlegge for autonome skip og utforme modeller for plast i havet slik at vi kan bekjempe det. I tillegg skal det støtte opp under arbeidet som er underveis for etableringen av det nye Ocean Space Centre.

Ocean Data Platform for morgendagen

Verden ser til havet for bærekraftige matkilder og økonomisk aktivitet for fremtiden. Men skal havets økonomi fortsette å vokse, trenger vi ny forskning og nye data som peker på hvordan vi kan utnytte nye ressurser på en bærekraftig måte. 

Ocean Data Platform (www.oceandata.earth) er C4IRs hovedverktøy for optimal utnyttelse av havets potensial. Den lett tilgjengelige, åpen-kildekode skyløsningen vil kunne brukes globalt, og sikter mot å bli et digitalt datasamling- og delingssystem for å sikre bærekraftig bruk og vern av havet.

- Det er gledelig å ha med SINTEF Ocean, en av verdens mest fremragende og fremtidsrettet havforskningsinstitutter som en partner i senteret, sier Bjørn Tore Markussen, administrerende direktør for C4IR Ocean. SINTEF Ocean sin kompetanse innenfor havrommet, samt C4IR Ocean sin digitale infrastruktur og globale nettverk kommer til å gi nytt liv til vår evne til å utvikle teknologi for å bedre havets helse og produktivitet.

 

Video laget av TYD
Video laget av TYD

 

OM C4IR Ocean

World Economic Forum har opprettet 13 senter for den fjerde industrielle revolusjon, rundt om i verden. Sentrene samarbeider med myndigheter, ledende industriselskaper, samfunnsaktører, innovatører og vitenskapelige eksperter fra forskjellige sektorer for å utforske hvordan man på best mulig måte kan dra nytte av fordelene med moderne teknologi for å løse viktige samfunnsoppgaver. Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR Ocean) ligger I Oslo, og er det eneste senteret med et globalt mandat for å finne løsninger til utfordringer og muligheter i havet. C4IR Ocean ble opprinnelig grunnlagt av Aker-gruppen og World Economic Forum i 2019, og har nå et voksende nettverk på 16 partnere.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson