Til hovedinnhold
Norsk English

Ny batterifabrikk bør plasseres i Innlandet [rapport]

Bilbatteri - Batterifabrikk
I dag lages nesten alle bilbatterier i Asia, og produksjonen er forurensende. Derfor har EU satt et klart mål på å produsere grønne batterier i Europa. En fersk rapport viser at Innlandet er høyaktuelt for en ny batterifabrikk.

Hvorfor vi trenger grønne batterifabrikker i Norge

En av de største utfordringene med dagens bilbatterier er at de er forurensende å lage. Over 90% av bilbatterier kommer fra Asia, hvor de bruker kullkraft i produksjonen.

Derfor prioriterer EU å bygge ut batterifabrikker i Europa. Norge er aktuelt fordi vi kan bruke vår fornybare kraft til å produsere batterier på en bærekraftig måte. Målet er å bli mer uavhengig av asiatiske batterier.

Om 10 år er det mulig at batterier matcher verdiskapingen som vi ser i dagens sjømatindustri. Dermed er batterier en viktig fremtidsinvestering for Norge.

– Norge må skape ny, eksportrettet industri som vil kompensere for framtidig bortfall av oljeinntekter. SINTEF har ekspertise på mange av fagområdene som kan etablere en ny batteriindustri i Norge. Den nye industrien bør også bidra til at vi får et nullutslippssamfunn innen 2050, sier Silje Aschehoug, administrerende direktør i SINTEF Manufacturing.

Konkurransen om 2000 grønne arbeidsplasser

Initiativtagerne bak den norske satsingen er Equinor, Hydro og Panasonic. Satsingen kalles Joint Battery Initiative og det utreder hvor en eventuell fabrikk skal bygges.

Utredningen begynte med at 82 kommuner foreslo 100 mulige lokasjoner for fabrikken som skal gi 2000 grønne arbeidsplasser.

Nå er listen rensket ned til fire finalister.

De fire finalistene for batterifabrikken er:

  • Hamar og Løten, Innlandet
  • Tysvær, Rogaland
  • Bamble, Vestfold og Telemark
  • Våler, Viken

Fersk rapport viser at Innlandet er aktuelt for batterifabrikken

Innlandet Battery Initiative (IBI) har utarbeidet en rapport som viser at Innlandet er godt egnet for batteriproduksjon:

«(…) Innlandet er konkurransedyktig for etablering av storskala batteriproduksjon og FOU-sentre for batteriteknologiutvikling.» IBI  Synteserapport, 2021

Ifølge Aschehoug har «IBI vært viktig for å samle partnere som er relevante for en batterisatsning i Innlandet. Vi har nå identifisert hva vi skal jobbe med slik at regionen kan bli aktuell for flere byggingsprosjekter fremover.»

Mer informasjon:

Partnere

Innlandet Battery Initiatives består av Innlandet fylkeskommune, Laje, NTNU Gjøvik, SINTEF Manufacturing, Intek, Bellona Holding og Eidsiva.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson