Til hovedinnhold
Norsk English

IMPACT: SINTEF er med i europeisk bølgekraftprosjekt til 35 millioner NOK

Bølgekraft kan levere 10 % av Europas elektriske kraftproduksjon innen 2050. Nå skal SINTEF utvikle og demonstrere bølgekraftomformere i et nytt EU-prosjekt.

SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som vil demonstrere neste generasjons testmetodikk for bølgekraftomformere, også kalt Power Take Offs.

Prosjektet IMPACT (Innovative Methods for Wave Energy Pathways Acceleration through Novel Criteria and Test Rigs) har som målsetting å redusere utviklingstiden for ny teknologi og nye enheter som inngår i bølgekraftsystemer og dermed redusere de totale kostnadene i test og utvikling. Det treårige prosjektet har et totalt budsjett på ca 35 MNOK (3.3M€) og er finansiert gjennom EUs Horizon 2020 forskningsprogram.

- SINTEF Energi og SINTEF Ocean har begge investert betydelig i forskning på fornybare energikilder. De to instituttenes kunnskaper, erfaring og kunnskap om testing- og testmodeller utfyller hverandre og gir mye verdi til dette viktige europeiske bølgekraftprosjektet, sier IMPACT styringskomitémedlem Hans Christian Bolstad fra SINTEF Energi.

SINTEF Energi vil analysere regler for nettilknytning, lage modell av kraftnettet, og definere elektriske spesifikasjoner for testriggen slik at resultatene kan brukes globalt. De vil også bidra i arbeidet med design av elektrisk systemer og programvare i riggen samt bistå i testfasen. SINTEF Ocean vil gjennomgå et utvalg av relevante miljøtestforhold og de nye testmetodikkene. De vil definere nye beregninger og kontrollere den totale gjennomføringen av testfasen.

Stort potensiale i energi fra havet

European Energy Forum estimerer at bølgeenergi kan levere 10% av Europas elektriske kraftproduksjon innen 2050. Men denne målsettingen er begrenset av at det i dag utvikles mange svært forskjellige bølgekraftkonsepter i tillegg til en langsom utvikling av dagens teknologi. Joint Research Center (JRC) fra EU-kommisjonen identifiserer kostnadsreduksjoner og pålitelighet som de viktigste utfordringene for bølgeenergisektoren for å oppnå konkurransedyktighet på elektrisk kraft.

I IMPACT-prosjektet skal det utvikles en 250kW-testrigg basert på Hardware-in-the-Loop-teknikk. Dette er en teknikk der en fysisk modell kobles sammen med en simulert modell slik at fysiske enkeltkomponenter kan testes under realistiske forhold. Testfasilitetene vil bli lokalisert hos prosjektkoordinatoren VGA srl, som er lokalisert i Italia.

Det er fem partnere i prosjektet, men også andre selskaper vil delta gjennom et Technical Advisory Board (TAB) for å gi innspill og bidra med testobjekter og testdata til forskningen og utviklingen.

Resultater fra prosjektet vil formidles i workshops og offentlig tilgjengelig rapport. Les mer om prosjektet på prosjektets webside.  

Fakta om IMPACT

IMPACT samler marin- og energikompetanse, industriell ingeniørkompetanse og testanlegg fra fem partnere i Europa. I tillegg til SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar disse aktørene:

  • VGA, et italiensk ingeniørfirma som spesialiserer seg på design og utvikling av komplekse systemer og høyteknologiske prototyper som testrigger, elektromekaniske aktuatorer, lagringsløsninger og styringssystemer.
  • Yavin Four Consultants, et portugisisk konsulentselskap med spesialister innen nye fornybare offshore-produkter som gir teknisk, kommersiell og strategisk rådgivning.
  • University College Cork MaREI, et irsk forskningssenter med spesiell kunnskap og ekspertise innen laboratorietesting samt teknoøkonomisk og miljømessig evaluering av bølgebaserte kraftomformere.

Du kan finne mer informasjon om IMPACT og holde deg oppdatert ved å registrere deg for å motta prosjektets nyhetsbrev på www.impact-h2020.eu

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

IMPACT

Prosjektvarighet:

01.01.2021 - 31.12.2023

Kontaktperson:

Paula Bastos Garcia Rosa

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

EU-flag

Dette prosjektet har mottatt finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 avtale nr. 101007071.