Til hovedinnhold
Norsk English

Dette betyr statsbudsjettet for SINTEF

Ocean Space Center er et av de store satsingsområdene som får bevilgning i statsbudsjettet. Foto: Pål Leraand/SINTEF.
SINTEF får bevilgning til noen svært gode satsinger, men samlet sett er forskningsbudsjettet for svakt.

Regjeringen foreslår et budsjett for forskning og innovasjon som gir vekst på noen viktige områder. SINTEF anser nye midler til Grønn plattform og bevilgning til byggestart for Ocean Space Center som helt sentrale tiltak for et grønt skifte.

– Vi er fornøyde med 6 prosent økt grunnbevilgning til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene. Samlet sett er likevel budsjettforslaget for svakt sett i lys av det enorme behovet Norge nå har for at bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer sammen skal skape kraftfull omstilling i Norge, sier Vincent Fleischer, strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF.

SINTEF vil understreke viktigheten av at Norges Forskningsråd også i fremtiden skal ha rammer til å være et effektivt nav i utøvelsen av norsk forsknings- og innovasjonspolitikk.

Bevilgning til samferdselsforskning


Samferdselssektoren har stor betydning både for Norges klimautslipp og i form av offentlig investeringer.

– Vi er fornøyde med forslaget om bevilgninger til samferdselsforskning som blant annet inneholder etablering av nye forskningssentre for bærekraftig transport. Dette er helt i tråd med våre anbefalinger gjennom flere år, sier Vincent Fleischer.

Bevilgning til EU-forskning økes ikke


Rammen for ordninger som dekker forskningsinstituttenes kostnader i EU-forskningen (STIM-EU) økes ikke ytterligere i statsbudsjettet. Dette er bekymringsfullt, ifølge Fleischer.

– Det vil være avgjørende at de neste statsbudsjettene sørger for kostnadsdekning dersom norske bedrifter og forskningsinstitutter skal konkurrere og samarbeide med europeiske partnere i det grønne og digitale skiftet, sier han.

Kontaktperson