Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF blir forskningspartner for grønn omstilling av Norge

Næringsminister Iselin Nybø og kunnskapsminister Guri Melby med prosjektpartnere.
Erik Ianssen, eier av Selfa Arctic AS og daglig leder i Hymatech AS, forsker Eirill Bachmann Mehammer ved SINTEF Energi og Olav Rygvold, Styreleder i Renergy var til stede da næringsminister Iselin Nybø (V) og kunnskapsminister Guri Melby (V) hadde med seg 120 millioner kroner til prosjektet ZeroKyst i Trondheim. Foto: SINTEF/Daniel Albert
I fjor lanserte Regjeringen Grønn plattform for å akselerere et grønt skifte i norsk næringsliv. SINTEF blir partner i ni av de totalt 11 prosjektene. Vi har opplevd en enorm interesse fra norske bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker forskningssamarbeid i sine omstillingsprosjekter.

Det var Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA og Enova som offentliggjorde hvilke prosjekter som får støtte fra ordningen.

– Den store mobiliseringen vi ser for denne ordningen bekrefter det sterke engasjementet norsk næringsliv har for å lykkes med en grønn omstilling. Det er gledelig å se at flere av disse viktige prosjektene nå får støtte, og samtidig at de mange gode prosjektene som ikke nådde helt opp synliggjør at potensialet er enda større, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

Nå ser hun frem til igangsetting av prosjektene og forteller at sammen med partnerne skal SINTEF utvikle løsninger som gir både konkurransekraft og bærekraft til bedriftene. Sammen med partnere i næringslivet og offentlig sektor har SINTEF fremmet flere søknader til prosjekter som kan gi store muligheter for ny verdiskaping.

– Vi er svært tilfredse med at flere av våre søknader har blitt akseptert. Vi vet at nåløyet er smalt, så dette er en viktig anerkjennelse av de bedriftene vi samarbeider med og de ambisiøse planene vi har lagt sammen, sier hun.

Vil skape nye grønne arbeidsplasser

Landet skal nå over til et mindre fossilavhengig næringsliv og det skal utvikles løsninger som kan gi både Norge og verden et grønt skifte. Dersom Norge lykkes med å utvikle slike løsninger vil det også skapes nye arbeidsplasser som vi kan leve godt av i fremtiden.

– Vi opplever Grønn plattform som et viktig initiativ fra regjeringen i å raskere få fram flere nye grønne løsninger som både vil gi klimagevinst og muligheter for nye konkurransedyktige bedrifter i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv.

– Håper ordningen skaleres opp

Grønn plattform-ordningen skal fremme en grønn omstilling av norsk næringsliv ved å avlaste risiko og finansiere forsknings- og innovasjonsprosjekter i norske bedrifter og forskningsmiljøer. Plattformen legger til rette for økt innsats for å nå målene om klimakutt i 2030 og klimanøytralitet i 2050.

Alexandra Bech Gjørv mener at for å lykkes med en grønn omstilling, må vi vinne kunnskaps- og teknologikappløpet. Vi har ingen vinnersjanser om vi investerer mindre enn OECD-landene i forskning og innovasjon.

– Jeg håper ordninger som dette skaleres opp slik at vi kan få se en betydelig økning i forsknings- og innovasjonsinnsatsen og dermed en vellykket omstilling i norsk næringsliv i de nærmeste årene, sier Alexandra Bech Gjørv.

Grønn plattform utløser store investeringer fra offensive bedrifter

Myndighetenes finansiering utløser enda større investeringer fra bedriftene.

– Grønn plattform er eksempel på virkemiddel som fremmer et partnerskap vi mener vi bare må få mer av fremover. Det er gjennom samarbeid mellom norske bedrifter og norske forskningsmiljøer at vi kan utvikle det næringslivet som vil gi et grønt skifte. Ja, det er gjennom slik samarbeid vi kan i størst grad kan skape nye verdikjeder med bedrifter og arbeidsplasser som er konkurransedyktige i nullutslippssamfunnet, avslutter Alexandra Bech Gjørv.

Grønn plattform-prosjekter SINTEF deltar i (SINTEFs kontaktperson i parentes)

  • AlgOpti: Skal utvikle en ny og bærekraftig næringskjede for laks basert på produksjon av mikroalge biomasse. (Tom Ståle Nordtvedt)
  • AluGreen: Skal verifisere effektene av økt innhold av skrap-aluminium i materialer, prosesser, anvendelser og design. (Mohammed Mhamdi)
  • Ammonia Fuel Bunkering Network: Skal utvikle en verdikjede for realisering av bunkringsanlegg for ammoniakk til maritim sektor. (Cecilia Gabrielli)
  • Avfallsfrie byggeplasser: Skal utvikle og pilotere en metode for avfallsfrie byggeplasser ved hjelp av eksakte digitale modeller av alle relevante bygningsdeler og nøyaktig produksjonsstyring. (Trond Andresen)
  • Norwegian Battery Packing Network: Skal sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, samt utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny produksjonsteknologi (Odd Myklebust)
  • Carbon Links: Skal utvikle teknologier, prosesser og tjenester som tilrettelegger for permanent CO2 lagring på NCS (Francesco Finotti)
  • Hybride sol- og vannkraftverk: Skal utvikle verdens første hybride sol- og vannkraftverk basert på flytende solkraftteknologi (IFE leder kompetanseprosjektet, SINTEF kontaktperson er Ellen Krohn Aasgård)
  • Ocean Grid: Skal frambringe ny kunnskap og løsninger som muliggjør lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, (John Olav Tande)
  • Zero Kyst: Skal utvikle og demonstrere nullutslipps fiskefartøy med tilhørende infrastruktur (Eirill Mehammer)


Les mer om prosjektene og tildelingen her.

Kontaktperson