Til hovedinnhold
Norsk English

Grønn omstilling av norsk industri: Her er et knippe gode muligheter forklart

Norge står midt i en stor omstilling drevet av bærekraft og digitalisering. Koronakrisen og oljeprisen har forsterket omstillingsbehovet i norsk industri og næringsliv. Heldigvis har Norge både bedrifter med høy kompetanse og sterke teknologimiljøer. Mulighetene våre er mange, selv om ingen av dem er lette å realisere. Nå er det derfor viktig å ta riktige valg for veien framover.

Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF har et bredt forskningssamarbeid med norske bedrifter. Basert på dette har vi forklart de mest sentrale teknologiene og verdikjedene, som vi har samlet på denne siden. Denne kunnskapen kan bidra til gode diskusjoner i arbeidet med å finne veien videre for Norge.

Gode muligheter forklart

Batterier

Batterier

SINTEF utfører forskning som dekker store deler av verdikjeden for batterier.

CCS

CCS

CO₂-fangst, transport og lagring, eller CO2-håndtering (CCS), er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken.

Energisystem

Energisystem

Skal vi nå de globale klimamålene må vi få til en rask overgang til bruk av utslippsfri energi, og de utslippsfrie energibærerne må produseres uten at vi sløser med energien. I tillegg må fremtidens energisystem være pålitelig, miljøvennlig og...

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindturbiner på dypt vann.

Helse og velferd

Helse og velferd

Uten innovasjoner som bidrar til økt kvalitet og som effektiviserer drift, diagnostikk og behandling, vil det ikke være mulig å videreføre velferdsstaten med gode tjenester til alle.

Hydrogen

Hydrogen

Hydrogen har krefter nok til at stoffet løftet NASAs romferger. Og så klimavennlig er dette brenselet, at eksosen kun er vann.

Nullutslippssamfunnet

Nullutslippssamfunnet

For å nå klimamålene må vi kutte utslipp fra transport, bygninger og infrastruktur.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Dersom alle i verden bruker like mye ressurser som Europa, vil vi ifølge FN trenge 2,8 jordkloder for å dekke forbruket.

Kontaktperson