Til hovedinnhold
Norsk English

Nullutslippssamfunnet

For å nå klimamålene må vi kutte utslipp fra transport, bygninger og infrastruktur.

Norge skal være klimanøytralt i 2030 og har mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Sintefs ambisjon er å bidra til å utvikle de bærekraftige løsningene, og en viktig del av arbeidet er å finne fram til gode prosesser som forener aktørene rundt et felles mål – nemlig å skape gode samfunn med minst mulig klimagassutslipp.

Fagområder