Til hovedinnhold
Norsk English

Rune Jensen ansatt som ny daglig leder i SINTEF Helgeland AS

Ny daglig leder i SINTEF Helgeland AS, Rune Jensen.
Ny daglig leder i SINTEF Helgeland AS, Rune Jensen. Foto: Privat.
Forskningsinstituttet vokser på grønn omstilling og henter nå en leder med bred erfaring både fra utenrikstjenesten og samhandling mellom politikk, næringsliv og forskning i Nord-Norge.

– Helgeland og Nordland har en meget sterk industri- og næringslivsutvikling, og jeg er takknemlig for tilliten fra styret i SINTEF Helgeland. SINTEF har ressurser innen innovasjon og teknologiutvikling som vil akselerere den grønne veksten i næringslivet her og underbygge en positiv samfunnsutvikling, sier Rune Jensen.

SINTEF Helgeland AS er regionens eget teknisk-industrielle forskningsinstitutt, og tilbyr oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv.

Sentrale fokusområder
Fokusområdene til SINTEF Helgeland er knyttet til områdene sirkulær økonomi, bærekraft og fremtidens prosesser og produksjon. Virksomheten kjennetegnes av høy kvalitet, industriell relevans og tilgjengelighet.

– Historien om det som skjer her skal også komme tydelig fram utenfor regionen. Vi skal være en aktiv og attraktiv partner for grønn omstilling nasjonalt og internasjonalt. Jeg ser veldig fram til å komme i gang sammen med nye kolleger og samarbeidspartnere, sier SINTEF Helgelands nye leder.

Bred erfaring
Rune Jensen har vokst opp på Helgelandskysten og i Bodø. Han har Magister- og Diplomgrad fra Freie Universität Berlin. Han har lang og bred ledererfaring fra norsk utenrikstjeneste, og har blant annet jobbet på Norges ambassader i Stockholm, Beijing og Tokyo. Han har samarbeidet tett med norsk næringsliv i utlandet og fremmet samarbeid innen teknologi og forskning.

I perioden 2014-2018 var han ministerråd og nestleder ved Norges ambassade i Stockholm. De siste årene har han koordinert arbeidet med regjeringens Stortingsmelding om nordområdene og samhandlet med aktører innenfor politikk, næringsliv og forskning i Nord-Norge.

Tilfreds styreleder
Styreleder i SINTEF Helgeland, Jack Ødegård, er svært tilfreds med ansettelsen av Rune Jensen som ny daglig leder/CEO.

– Rune står fram som den riktige personen til å videreutvikle SINTEF Helgeland i tråd med våre verdier og langsiktige mål. Vi er svært fornøyde med å få en mann av hans kaliber med på laget, og ser fram til å ta fatt på samarbeidet og veien videre.

Jensen tiltrer stillingen senest 1. mars 2022.

 

Kontaktperson