Til hovedinnhold
Norsk English

Europas største PEM-elektrolysør for hydrogenproduksjon i drift – nå skal SINTEF lede prosjekt hvor kapasiteten tidobles

Anlegget står nå ferdigstilt hos Shell Energy and Chemicals Park i Rheinland . (Foto Refhyne.eu)
Prosjektet vil akselerere hydrogenproduksjon i stor skala og bidra til Europas mål om å oppnå klimanøytralitet.

REFHYNE startet sin produksjon av grønt hydrogen i Shell Energy and Chemicals Park i Rheinland i dag. Shell tar dermed et viktig skritt i Tyskland på vei til å bli ledende innen grønt hydrogen og fremme omstillingen av energisystemet.

Anlegget – med en kapasitet på 10 MW – setter standarder for videre utvikling i hydrogensektoren og for utvikling av produksjonen av en rekke bærekraftige kjemiske produkter og energiprodukter. Prosjektet består av et europeisk konsortium bestående av Shell, ITM Power, SINTEF, Sphera og Element Energy, og er finansiert av EU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).

I REFHYNEs elektrolysemoduler blir vann skilt ut i komponentene hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet. Det grønne hydrogenet har mange bruksområder: det kan mates inn i raffineriets nettverk, brukes i anlegg for oppgradering av produkter eller gjøres tilgjengelig for partnere i Shell Energy and Chemicals Park Rheinland som et verdifullt råstoff.

Det er også planlagt å brukes som drivstoff i transport, til oppvarmingsformål og som energilagring for fornybar energi. REFHYNE I vil produsere opptil 1300 tonn hydrogen per år.

Stort skritt mot en karbonfri fremtid

Ved åpningsarrangementet for REFHYNE I i Wesseling sa Nordrhein-Westfalens ministerpresident Armin Laschet (CDU) foran rundt 100 gjester fra næringsliv og politikk:

– Nordrhein-Westfalen er et hydrogenland og ønsker å utvide sin ledende posisjon ytterligere i fremtiden. Allerede i dag kommer 30 prosent av det tyske hydrogenbehovet fra industri i Nordrhein-Westfalen. Det anslås at etterspørselen kan dobles innen 2030. Derfor trenger vi innovative løsninger som bidrar til en CO2-nøytral forsyning av hydrogen. REFHYNE I indikerer i hvilken retning industrien vår må gå for å være i tråd med det fremtidige energisystemet.

– Vi ønsker å bli en ledende leverandør av grønt hydrogen for industri- og transportkunder i Tyskland. Derfor har vi et øye på hele verdikjeden; fra kraftproduksjon gjennom havvind til utvidet produksjon og distribusjon i alle sektorer. Vi ønsker å være en kompetent og pålitelig leverandør og den valgte partneren for avkarbonisering, sa Huibert Vigeveno, styremedlem i Royal Dutch Shell.

– For å oppnå klimanøytralitet innen 2050 må vi fundamentalt omforme energisystemet vårt. Rent hydrogen vil spille en nøkkelrolle i e-mobilitet, da det har stort potensial for å avkarbonisere sektorer der direkte bruk av elektrisitet er umulig eller for dyrt. Følgelig ønsker vi å akselerere markedslanseringen av brenselceller og hydrogenteknologi og utnytte fordelene i Europa, sier Bart Biebuyck, administrerende direktør, EU FCH JU.

– Dette er et stort skritt mot en karbonfri fremtid. SINTEF har vært sterkt involvert i europeisk elektrolyseforskning i mer enn et tiår, fra grunnleggende utvikling av materialer og komponenter til pilotprosjekter. Vi er glade for å se implementering i stor skala som her i REFHYNE. Grønn omstilling var noe vi snakket om, nå er det noe vi gjør. Transformasjonen til lavutslippssamfunnet skjer, og den skaleres opp. Vi er beæret over å få koordinere disse epokegjørende prosjektene, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

– REFHYNE står på skuldrene til om lag 30 EU-støttede prosjekter på produksjon av grønt hydrogen som vi i SINTEF har deltatt i. I dag feirer vi en stor milepæl som forhåpentligvis vil akselerere Norges satsing. Vi har sterke industritradisjoner, selskaper som hevder seg i den globale konkurransen i flere deler av verdikjeden allerede, forskning i verdensklasse og fornybar kraft, så suksesskriteriene er til stede, sier SINTEFs markedsdirektør for hydrogen og styremedlem i Hydrogen Europe Research Steffen Møller-Holst.

– Hydrogen vil spille en viktig rolle i fremtidens energisystem gjennom å muliggjøre avkarbonisering av store deler av transportsektoren og en rekke industriprosesser. Som EUs hydrogenstrategi viser, vil vi måtte ha mange elektrolyseanlegg i stor skala for å kunne dekke etterspørselen den grønne omstillingen i disse sektorene vil skape. Dette prosjektet vil sette standarden for hvordan disse anleggene skal bygges, sier senior prosjektleder i SINTEF og koordinator for REFHYNE Anders Ødegård.

Byggestart i 2022 for anlegg med 100 MW-kapasitet

Sammen med ITM Power, ITM Linde Electrolysis GmbH og Linde og andre europeiske partnere (SINTEF, Element Energy, Tecnalia og CONCAWE) planlegger Shell allerede å bygge et elektrolyseanlegg med ti ganger så stor kapasitet - "REFHYNE II". Søknaden om støtte til prosjektet fra European Green Deal ble rangert på topp, og konsortiet jobber for tiden med sluttføring av tilskuddskontrakten med EU ved European Climate, Infrastructure and Environmental Executive Agency (CINEA).

Byggingen av dette anlegget kan starte allerede neste år. REFHYNE II skal bygge og teste en 100 MW PEM elektrolysør på et av Shells raffinerier i Køln i Tyskland. Dette anlegget skal etter planen være i drift i 2024 og vil bli det største av sitt slag i verden, med en produksjon på opptil 15 000 tonn hydrogen per år. Målet er å få produsert hydrogen til under 3 euro per kilo, som tilsvarer under halv pris av kostnaden for avgiftsbelagt diesel til transport.

–Dette prosjektet demonstrerer en ny type energifremtid og en modell for lavutslipps energiproduksjon som kan gjenskapes over hele verden, sa Shells nedstrømsdirektør Huibert Vigeveno ved dagens offisielle åpningsseremoni.

Fakta om REFYNE

  • REFHYNE er Europas største PEM-elektrolyseanlegg med en kapasitet på 10 Megawatt (MW) og startet sin produksjon av grønt hydrogen i Shell Energy and Chemicals Park i Rheinland i dag.
  • REFHYNE-prosjektet er i forkant av arbeidet med å produsere grønt hydrogen i Europa. Hydrogen vil spille en nøkkelrolle i European Green Deals klimamål ved å bidra til å avkarbonisere sektorer som transport og industri, noe EU-kommisjonens hydrogenstrategi fra 2020 har målsatt. EUs mål er å ha minst 40 GW med elektrolysører i drift i 2030.
  • REFHYNE-konsortiet består av Shell, ITM Power, SINTEF, Sphera og Element Energy.
  • Gjennom prosjektet REFHYNE II skal kapasiteten tidobles til 100 MW. Konsortiet har vært vellykket i søknaden om å "Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and commercial/industrial applications " innen European Green Deal-programmet til EU, og er nå invitert til å utarbeide den tilknyttede tilskuddskontrakten med CINEA*
  • SINTEF, ved senior prosjektleder Anders Ødegård, er koordinator for både REFHYNE I og REFHYNE II.

Kontakt

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. Via Stein Mortensholm, kommunikasjonssjef Industri.
 , telefon +47 99 00 96 00.

Anders Ødegård, Senior prosjektleder og koordinator for både REFHYNE I og II.
, telefon +47 94 35 65 95.

Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogen i SINTEF.
, telefon +47 926 04 534.

* Denne kommunikasjonen skal under ingen omstendigheter betraktes som en formell forpliktelse fra CINEA til å yte økonomisk støtte, da dette avhenger av tilfredsstillende og rettidig avslutning av utarbeidelsen av tilskuddskontrakten.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson